A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Noslēgumam tuvojas metodiskā centra izveide DACVĢ; sākas sporta laukuma izbūve

Noslēgumam tuvojas metodiskā centra izveide DACVĢ; sākas sporta laukuma izbūve

Cēsu novada pašvaldībai īstenojot projektu “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”, noslēgumam tuvojas reģionālā metodiskā centra būvniecības darbi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā (DACVĢ).

Būvniecības gaitā notikusi skolas iekštelpu pārbūve un atjaunošanas darbi ēkas 1.stāvā. Visās telpās  veikta ventilācijas sistēmas izveide vai esošās uzlabošana, kā arī ergonomiska un pietiekama apgaismojuma izveide. Pašlaik noslēdzies metodiskā centra mēbeļu iepirkums un notiek pretendentu izvērtēšana.

Tomēr skolas telpu atjaunošana un labiekārtošana ir tikai daļa no uzlabojumiem. Visās reģionālā metodiskā centra telpās tiks ieviesti inovatīvi IKT risinājumi. Metodiskajā centrā tiks nodrošināts jaudīgs interneta pieslēgums, kā arī stabils un uzticams bezvadu internets, ko vienlaikus varēs izmantot vismaz 25 pedagogi. Pedagogu mācību vajadzībām tiks iegādāti savstarpēji savietojami, daudzlietotāju un daudzuzdevumu režīmus atbalstoši digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas – tiešsaistes komunikāciju aprīkojums un konferenču zāles aprīkojums, planšetdatori, u.c. Pašlaik izsludināts metodiskā centra informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iepirkums, kas noslēgsies aprīļa sākumā.

Projekta rezultātā tiks izveidots reģionālais metodiskais centrs, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Vidzemes plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.

Pašlaik arī sākušies DACVĢ sporta laukuma izbūves darbi. To veic SIA “Wolf System”, ar ko noslēgts līgums par 286 319,57 EUR. Šobrīd jau ir veikta esošā seguma demontāža un notiek rakšanas darbi. Jaunajā sporta laukumā tiks izveidots skrejceļš, tāllēkšanas sektors, iekārtots multifunkcionāls laukums basketbola, futbola, tautas bumbas, u.c. sporta spēlēm, divi smilšu volejbola laukumi, lodes grūšanas sektors. Tika izbūvētas dušas un inventāra novietne, kā arī sporta laukuma apgaismojums. Notiks arī teritorijas labiekārtošanas un celiņu bruģēšanas darbi.Nākamajā gadā plānots uzsākt arī Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) piebūves celtniecību. Šobrīd ir noslēdzies būvniecības darbu un būvuzraudzības publiskais iepirkums, un notiek pretendentu izvērtēšana.

Tā kā skolēnu skaits CPV būtiski pārsniedz plānoto, skolai mācību procesa nodrošināšanai trūkst mācību telpu. Lai problēmu risinātu, paredzēts izbūvēt multifunkcionālu un transformējamu mācību telpu 7.-12.klases skolēniem. Telpā paredzēts izbūvēt bīdāmas sienas, kas ļaus to pārveidot gan par plašu, atvērtu zāli lielam skolēnu skaitam vai arī sadalīt vairākās daļās, lai telpā vienlaicīgi varētu norisināties vairākas atsevišķas nodarbības.

Mācību telpā varēs nodrošināt ikdienas mācību procesu līdz trīs klasēm vai skolēnu grupām. Tas atrisinās telpu trūkumu mācību procesa nodrošināšanai, kā arī veicinās starpdisciplināru un integrētu pieeju mācību procesam. Arī šeit tiks ieviesti mūsdienīgi un mācību procesa uzlabošanai noderīgi IKT risinājumi. Telpā tiks izbūvēta ventilācija, ergonomisks apgaismojums, kā arī tā tiks aprīkota ar ergonomiskām, viegli pārvietojamām mēbelēm.
Līdz ar piebūves celtniecību, tiks uzlabota arī vides pieejamība CPV. Skolā tiks izbūvēts pasažieru lifts ar trīs pieturām, kas nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Arī Cēsu Valsts ģimnāzijai paredzēts celt jaunu piebūvi, kurā atradīsies reģionālais metodiskais centrs. Piebūves projektēšana sāksies šogad. Papildus arī skolas ēkas cokolstāvā tiks izbūvētas telpas metodiskā centra vajadzībām, to funkcionāli savienojot ar piebūvi. Metodiskā centra telpās tiks izvietota bibliotēka un nozaru literatūras lasītava, diskusiju un lekciju telpa, kā arī novadpētniecības lasītava.

Projekta “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides izveidi.

Galvenās projekta darbības ietver  četru Cēsu novada izglītības iestāžu modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, kā arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, dienesta viesnīcas izveidi izglītības iestāžu vajadzībām.

Projekta paredzētais īstenošanas laiks plānots līdz 2022.gada vidum un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.

Publicēšanas datums: 2019. gada 29. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt