Pasākumu kalendārs
<< Janvāris 2018 >>
POTCPSSv.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
A  A  A
Lapas karte


Kāda ir Tava 2018.gada apņemšanās?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Saistošie noteikumi » Saistošie noteikumi

» Saistošie noteikumi
» Saistošo noteikumu projekti


Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi
(pievienotie dokumenti ir PDF formātā)

 
Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Cēsu novada administratīvajā teritorijā. 

Par pašvaldības darbību

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
18 18.07.2013. Cēsu novada pašvaldības nolikums 01.11.2013.
saistošie noteikumi

struktūra
 
38 21.11.2013. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu 01.01.2014. saistošie noteikumi
1 26.01.2017. Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu 31.01.2017. saistošie noteikumi

saistību apmērs
 
3 28.01.2016. Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 09.02.2016. saistošie noteikumi


Par teritorijas apbūvi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
5   Cēsu novada teritorijas plānojums    
Par detālplānojumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 24.09.2009. Detālplānojums tehnoloģiskajam parkam Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
10 18.02.2010. Detālplānojuma teritorijai Cēsīs, starp Dārzniecības, Piebalgas un Raiņa ielu un perspektīvo Raiņa ielas trasi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 10.03.2010. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
10 24.09.2009. Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
11 24.09.2009. Teritorijas, kas ietver zemes gabalus Griezes ielā 3, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 40, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Līgatnes ielā 52 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
12 24.09.2009. Detālplānojuma zemes gabalam Jurģu ielā 20, Cēsīs, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
13 24.09.2009. Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 20, Cēsīs 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
14 24.09.2009. Detālplānojuma zemes gabalam Krūmiņu ielā 7, Cēsīs 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
15 24.09.2009. Detālplānojuma zemes gabalam Eduarda Veidenbauma ielā 4, Cēsīs 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
16 24.09.2009. Detālplānojuma zemes gabalam Ausekļa ielā 9A, Cēsīs 15.10.2009. saistošie noteikumi

grafiskais materiāls
19 29.09.2011. Detālplānojuma zemes gabalam Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.,teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 15.10.2011. saistošie noteikumi

pielikums


Par būvatļaujām

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
20 20.11.2014. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 30.01.2015. saistošie noteikumiPar pašvaldības līdzfinansējumu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
9 18.02.2010. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai 01.01.2014. saistošie noteikumi
10 06.08.2015. Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei 02.10.2015. saistošie noteikumi
 4 18.02.2016. Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 29.04.2016. saistošie noteikumi
veidlapa
2.pielikums
Atskaites veidlapa
 22 30.12.2015. Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu 29.04.2016. saistošie noteikumi
 6 10.03.2016. PAR CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANAI 29.04.2016. saistošie noteikumiPar reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
22 24.11.2016. Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā 30.12.2016. saistošie noteikumi
8 18.02.2010. Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība 01.01.2014 saistošie noteikumi


Par sociālajiem jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
3 26.01.2012. Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā 16.03.2012. saistošie noteikumi
18 30.10.2014.
 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 28.11.2015. saistošie noteikumi
9 31.03.2016. Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību 01.06.2016. saistošie noteikumi
25 10.10.2013. Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" maksas pakalpojumi 01.01.2014. saistošie noteikumi
14 08.10.2015. Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā 01.12.2015. saistošie noteikumi
15 08.10.2015. Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā 01.12.2015. saistošie noteikumi
16 08.10.2015. Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem 01.12.2015. saistošie noteikumi
17 08.10.2015. Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 01.12.2015. saistošie noteikumi
20 19.11.2015. Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā 01.01.2016. saistošie noteikumi
14 10.05.2016. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
02.06.2016. saistošie noteikumi


Par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
5 23.04.2015. Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā 29.05.2015.
saistošie noteikumi


 
22 22.06.2010. Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu 01.08.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
26 17.12.2009. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 25.02.2010. saistošie noteikumi
13 11.05.2017. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā 01.06.2017. saistošie noteikumi


Par izglītības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
11 07.06.2012. Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas 29.06.2012. saistošie noteikumi
20 22.06.2010. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā 01.08.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
21 22.06.2010. Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Mākslas skolā 01.08.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi
2 28.01.2016. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 25.03.2016. saistošie noteikumi

uzskaitītie izdevumi
 8 31.03.2016. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā 29.04.2016. saistošie noteikumi
18 22.09.2016. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 01.11.2016. saistošie noteikumi
24 26.10.2017. Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.01.2018. saistošie noteikumi


Par komercdarbības jautājumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
13 16.06.2011. Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 30.07.2011. saistošie noteikumi
24 10.11.2011. Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem 03.01.2012. saistošie noteikumi
22 14.09.2017. Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" maksas pakalpojumi 16.10.2017. saistošie noteikumi


Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
17 20.09.2012. Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 21.09.2012. saistošie noteikumi
27 17.11.2011. Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā 30.12.2011.

Punkts 2.7.1 stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Saistošo noteikumu 1.2. un 1.3.apakšpunkti ir spēkā līdz 31.12.2017.
saistošie noteikumi
8 14.03.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā 01.05.2013.

bet 7.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro ar 2014.gada 1.janvāri
saistošie noteikumi
11 17.09.2015. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā 01.01.2016.

punkts 7.1 ; 7.2 ; 7.3 un 7.4 stājas spēkā ar 01.01.2017.
saistošie noteikumi
         


Par sabiedrisko kārtību

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
8 27.08.2015. Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 03.09.2015. saistošie noteikumi


Par tirdzniecību publiskajās vietās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
11 26.05.2011. Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 01.07.2011. saistošie noteikumi
4 02.04.2015. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā 29.05.2015. saistošie noteikumi
31 31.10.2013. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā 01.01.2014. saistošie noteikumi


Par dzīvnieku turēšanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
19 11.10.2012. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā 30.11.2012. saistošie noteikumi


Par Cēsu novada simboliku

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
37 16.09.2010. Par Cēsu novada simboliku 30.12.2010. saistošie noteikumi


Par kokaugu un apstādījumu aizsardzību

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
31 26.08.2010. Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 29.10.2010. saistošie noteikumi
9 14.03.2013. Par koku ciršanu ārpus meža 01.05.2013. saistošie noteikumi


Par teritoriju un nekustamo īpašumu uzturēšanu

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
32 16.09.2010. Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi 29.10.2010. saistošie noteikumi
8 14.03.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā 01.05.2013.,bet 7.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro ar 2014.gada 1.janvāri saistošie noteikumi
20 03.11.2016. Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā 01.01.2018. saistošie noteikumi


Par topogrāfiju

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir
spēkā
no
Pievienotie dokumenti
27 26.08.2010. Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā 30.09.2010. saistošie noteikumi

maksas pakalpojumi

 Printēt