Pasākumu kalendārs
<< Oktobris 2016 >>
POTCPSSv.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
A  A  A
Lapas karte


Kurš 2016.gada vasaras pasākums Tev patika vislabāk?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pilnveidotās redakcijas dokumentācija

PAZIŅOJUMS PAR CĒSU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2016.-2026.GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI
 
Cēsu novada pašvaldība paziņo, ka ar Cēsu novada domes 2016.gada 21.jūlija lēmumu Nr.202 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pilnveidoto redakciju nodot publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 2.septembra līdz 2016.gada 23.septembrim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Cēsu novada pašvaldības vestibilā Cēsīs, Bērzaines ielā 5, Vaives pagasta pārvaldes vestibilā, “Kaķukrogs”, Vaives pag., valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5181 un Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.cesis.lv sadaļā “Publiskie dokumenti”.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam iesniegt portālā www.geoloatvija.lv vai Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00, pusdienu pārtraukums katru dienu, izņemot piektdienas, no 12.00 līdz 12.30. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru trešdienu no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 15.00 līdz 17.00 Cēsu novada būvvaldes, 212.kabinetā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, tālr.26406119, 64161821, e-pasts: martins.ulans@cesis.lv.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē:
5.septembrī, plkst. 18.00, koprades mājā “SKOLA6”, Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6, 1.stāvā.


Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pilnveidotās redakcijas dokumentācija
 
Grafiskā daļa:
 
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Cēsu pilsēta
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Vaives pagasts
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā
Cēsu pilsētas aizsargjoslas
Vaives pagasta aizsargjoslas
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā
Ciemu robežas Vaives pagastā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Papildus informācija:

Iesnieguma veidlapas paraugs 
Funkcionālā zonējuma atļauto izmantošanu apkopojums 
Portāla ĢeoLatvija lietošanas pamācība 
 


Printēt