A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Lielajā Talkā 27. aprīlī?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 


Cēsu novada pašvaldība aicina darbā p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” vadītāju


Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Mēs aicinām darbā mērķtiecīgu un radošu Cēsu Kultūras un Tūrisma centra vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu kultūras un tūrisma nozaru attīstībā Cēsu novadā.
 
Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” (turpmāk - aģentūra) darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma un kultūras nozaru attīstību Cēsu novadā. Aģentūras darbības jomas ietver kultūras un tūrisma politiku veidošanu, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Viduslaiku pils, Cēsu Izstāžu nama, Cēsu Kultūras centra un Tūrisma informācijas un attīstības centra darbību un pilsētas nozīmes kultūras pasākumu un tautas mākslas pasākumu organizēšanu. Ar aģentūras nolikumu un attīstības stratēģiju 2015.-2019.gadam var iepazīties ŠEIT.
 
Nepieciešamā izglītība un pieredze:
 • Augstākā izglītība (vēlams kultūras vai tūrisma menedžmenta vai biznesa vadības jomā);
 • Vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā vai lielu projektu vadībā;
 • Pieredze darbā ar radošo industriju/kultūras/tūrisma jomas projektiem;
 • Pieredze uzņēmējdarbībā un/vai starptautiskā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes.
 
Tev tiks dota iespēja:
 • Vadīt aģentūras darbu, lai nodrošinātu kultūras un tūrisma nozaru attīstību;
 • Piedalīties Cēsu novada kultūras un tūrisma politiku veidošanā un stratēģisku lēmumu pieņemšanā kultūras un tūrisma jomās,
 • Koordinēt jaunu projektu īstenošanu kultūras un tūrisma jomās un finanšu līdzekļu piesaisti tiem,
 • Vadīt pieteikuma Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam sagatavošanas procesu (pašvaldības pozitīva lēmuma gadījumā).
 
Mēs sagaidām, ka Tu:
 • Spēsi vadīt aģentūras komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai,
 • Veicināsi jaunu, inovatīvu kultūras un tūrisma produktu radīšanu un mārketingu;
 • Plānosi un vadīsi kultūras un tūrisma nozaru darbu Cēsu novadā, nodrošināsi to attīstības stratēģiju izstrādi un īstenošanu;
 • Koordinēsi aģentūras gada budžeta sagatavošanu un veiksi tā ieviešanas uzraudzību;
 • Sekosi jaunākajām pasaules tendencēm kultūras, radošo industriju un tūrisma jomās;
 • Veicināsi Cēsu novada kultūras un tūrisma organizāciju iekļaušanu starptautiskās sadarbības tīklos un projektos;
 • Rūpēsies par CKTC pārraudzībā esošo īpašumu saglabāšanu un apsaimniekošanu
 
Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē aģentūras komandas darbs un jāsadarbojas ar Cēsu novada kultūras organizācijām un tautas mākslas kolektīviem, tūrisma nozares uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm un ārvalstu partneriem.
 
Mēs piedāvājam:
 • Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.
 
Atalgojums atbilstoši 13.mēnešalgu grupai (no 1458 līdz 1917 eiro) un kvalifikācijas pakāpei.
 
Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.
 
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra vadītājs” līdz 2019.gada 3.maijam.

 
P/A "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" aicina darbā Kultūras projektu vadītāju

Galvenie darba pienākumi:
 • tradicionālo kultūras projektu un pasākumu plānošana, organizēšana un pasākumu veiksmīgas norises nodrošināšana;
 • jaunu ideju un jaunu kultūras pasākumu izstrādāšana un producēšana;
 • Kultūras centra pasākumu gada plāna sastādīšana;
 • kultūras pasākumu budžeta sastādīšana un administrēšana;
 • pašvaldības finansētos kultūras projektu konkursus organizēšana un koordinēšana;
 • projektu līdzfinansējuma piesaiste kultūras pasākumiem;
 • sadarbība ar citām novada kultūras organizācijām un  iestādēm.
Prasības pretendentam:
 • augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, izglītība kultūras menedžmentā vai pasākumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā;
 • praktiska pieredze mārketinga aktivitāšu pielietošanā un finanšu plānošanā;
 • izcilas organizatora spējas un prasme racionāli organizēt savu laiku un pieņemt lēmumus;
 • komunikabilitāte un pašiniciatīva ;
 • izcila latviešu valoda un angļu valodu pārvaldīšana vismaz saziņas līmenī;
 • labas prasmes darbā ar datoru un citu biroja tehniku.
Piedāvājam:
 • būt daļai no komandas, kas rūpējas par kultūras norisēm Cēsīs;
 • dinamisku darbu un jaunus kontaktus;
 • atalgojumu 895,00EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • aģentūras rīkoto kultūras pasākumu bezmaksas apmeklējumu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • aktīvu, dinamisku vidi, iespēju realizēt radošas idejas un gūt jaunu pieredzi.
 
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv līdz 2019. gada 25.aprīlim. Tālrunis informācijai: 29154367.
Cēsu novada pašvaldība aicina darbā
uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāju

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru aicinām darbā pozitīvu un uz risinājumu atrašanu vērstu uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāju, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu  Cēsu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā.  
 
Nepieciešamās kompetences:
Augstākā izglītība (vēlams biznesa vadības/ekonomikas/menedžmenta jomā);
Praktiskā darba pieredze vismaz 3 gadi uzņēmējdarbībā un/vai ar uzņēmējdarbības vides attīstību saistītā jomā;
Vēlama projektu vadīšanas un ieviešanas pieredze;
Zināšanas uzņēmējdarbības vides attīstības jomā;
Investīciju projektu sagatavošanas prasmes;
Pamata zināšanas publiskā sektora pārvaldībā;
Zināšanas darbā ar ES un citu finansējuma avotu līdzekļu piesaisti;
Ļoti labas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, mūsdienām atbilstošas datorprasmes.
 
Tev tiks dota iespēja piedalīties Cēsu novada uzņēmējdarbības vides attīstībā, veidojot Cēsu novadu par atraktīvu vietu uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei. Ņemot vērā Cēsu novada atvērtību inovācijām, Tev būs iespēja īstenot dažādas idejas un projektus, lai veicinātu uzņēmējdarbību 21. gadsimta apstākļos.
 
Mēs sagaidām, ka Tu strādāsi investīciju piesaistē Cēsu novadam, sadarbosies ar Cēsu novada uzņēmējiem un būsi aktīvs Cēsu uzņēmējdarbības vides attīstības politikas izstrādē un ieviešanā. Mēs redzam, ka Tu esi uz sadarbību vērsts profesionālis, ka ir gatavs organizēt dažādas drosmīgas aktivitātes un ambiciozas idejas uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Mēs piedāvājam:
Darbu pusslodzē Cēsu novada pašvaldībā un vienlaicīgi pusslodzē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā.
Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai (1052 - 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei;
Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.
 
LTRK Reģionālās nodaļas vadītāju (Cēsīs)
 
Darba pienākumi:
Vadīt LTRK reģionālo nodaļu
Sadarbība ar esošajiem un potenciālajiem LTRK biedriem
Organizēt pasākumus, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu  reģionā
Pārstāvēt LTRK biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizēt uzņēmējdarbību veicinošus un biedriem saistošus pasākumus
 
Prasības kandidātēm/-tiem:
Augstākā izglītība
Teicamas latviešu, labas krievu un ļoti labas angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos
Ļoti labas datorzināšanas (MS Office)
Izcilas komunikatīvās un organizatoriskās prasmes
 
LTRK piedāvā:
Darbu ar mūsu biedriem – Latvijas uzņēmumiem
Karjeras izaugsmes iespējas
Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu
Labus darba apstākļus, pretimnākošus kolēģus un vadību.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītājs” līdz 2019.gada 5.maijam.

 
Cēsu novada pašvaldība
 
aicina darbā Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
vecāko komunālinženieri
 
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Mēs meklējam atbildīgu un tehniski domājošu vecāko komunālinženieri, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu ceļu un inženierkomunikāciju plānošanā, apsaimniekošanā un būvniecībā Cēsu novadā.
 
Nepieciešamā izglītība un pieredze:
 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs, vēlama ceļu būvē,
 • 2 gadu praktiskā profesionālā pieredze,
 • Mūsdienām atbilstošas datorprasmes (t.sk., MS Office,  AutoCad),
 • Labas latviešu zināšanas un dokumentu sagatavošanas prasmes, vēlamas angļu valodas zināšanas,
 • Ļoti labas komandas darba prasmes,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Tev tiks dota iespēja:
 • būt par pasūtītāja pārstāvi Cēsu novada ceļu un  inženierkomunikāciju būvniecības projektos;
 • sekot būvdarbu izpildei atbilstoši ES Struktūrfondu projektiem un līgumiem;
 • piedalīties ceļu un inženierkomunikāciju izbūves plānošanā un apsaimniekošanā Cēsu novadā.
Mēs sagaidām, ka Tu:
 • pārzini transporta ceļu projektēšanas procesos un orientējies būvprojektos;
 • sekosi jaunākajām pasaules tendencēm inženierkomunikāciju risinājumu jomā,
 • piedāvāsi radošus un tehniski kvalitatīvus risinājumus ceļu un inženierkomunikāciju attīstībai Cēsu novadā.
Mēs piedāvājam:
 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.
Atalgojums atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (līdz 1400 eiro) un kvalifikācijas pakāpei.
 
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi "Vecākais komunālinženieris” līdz 2019. gada 10. maijam.


CKTC aicina darbā Apmeklētāju centra speciālistu uz nepilnu laiku


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” aicina pieteikties uz APMEKLĒTĀJU CENTRA SPECIĀLISTA amatu Cēsu Vēstures un mākslas muzejā uz nepilnu darba laiku no 01.05.2019. līdz 30.09.2019.

Piedāvājam darbu brīnišķīgā vietā – Cēsu pilī, vienā no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Ja esat laipns un viesmīlīgs, nebaidieties no darba brīvdienās un svētku dienās, tad aicinām pievienoties mūsu komandai!

Galvenie darba pienākumi:
• Pils apmeklētājiem sniegt informāciju par Cēsu pils kompleksu (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Viduslaiku pils un Cēsu Izstāžu nams) un veikt šeit sniegto pakalpojumu aktīvu pārdošanu;
• reģistrēt darījumus kases aparātā un veikt kases žurnāla noformēšanu un aizpildīšanu;
• pieņemt un koordinēt pasūtījumus programmām, ekskursijām un pasākumiem;
• nodrošināt izcilu klientu apkalpošanas servisu;
• veikt Cēsu pils kompleksa apmeklētāju statistikas uzskaiti.

Prasības pretendentam:
• vismaz vidējā izglītība;
• darba pieredze klientu apkalpošanā, viesmīlībā vai tūrismā;
• teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu un vismaz vēl vienas svešvalodas zināšanas (vēlams krievu vai vācu);
• labas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
• teicamas komunikācijas prasmes;
• koleģialitāte, atbildības sajūta un precizitāte.

Atalgojums:
• nepilnas slodzes darbs 325,00 EUR (bruto)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv līdz 2019. gada 24.aprīlim. Tālrunis informācijai: 27878549.Cēsu novada pašvaldība aicina darbā
Cēsu mākslas skolas direktoru

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam radošu un uz rezultātu sasniegšanu orientētu izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt Cēsu mākslas skolu un tās kolektīvu.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
• augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze un praktiskā darba pieredze izglītības vadības jomā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
• rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.sk, ar tiesas lēmumu nav atņemtas aizgādības tiesības;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• nav fiksēti profesionālās darbības pārkāpumi un ierobežojumi strādāt par pedagogu atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
• citas veiksmīgai amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes (vadības prasmes, mūsdienām atbilstošas datorprasmes, dokumentu sagatavošanas prasmes, u.tml.) un zināšanas (iestādes darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu ieviešanu).

Mēs Tev uzticēsim:
• plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
• vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
• radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
• nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālu izmantošanu;
• pārstāvēt iestādes intereses.

Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
• iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
• stabilu atalgojumu (1155 EUR mēnesī );
• sociālās garantijas (t.sk., atvaļinājuma pabalsts 35% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.) un tehnisko nodrošinājumu;

Papildu informācija
Sīkāka informācija par Cēsu Mākslas skolu ŠEIT.
Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.
CV, pieteikuma anketu (ŠEIT) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Cēsu Mākslas skolas direktors” līdz 2019.gada 5.maijam.


Cēsu novada pašvaldība
meklē
sabiedrības iesaistes projektu vadītāju (sociālo inovatoru)

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un mēs saprotam, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam uz attīstību un mērķu sasniegšanu vērstu sabiedrības iesaistes projektu vadītāju jeb sociālo inovatoru, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt sabiedrības iesaistes procesus un veicināt sociālo inovāciju attīstību Cēsu novadā.

Nepieciešamā izglītība un pieredze:
• Augstākā izglītība;
• Darba pieredze sabiedrības iesaistes projektu vadībā. Darba pieredze nevalstiskajā sektorā un/vai finanšu projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• Ļoti labas saskarsmes, komandas darba un publiskās uzstāšanās prasmes.

Tev tiks dota iespēja izstrādāt sociālo inovāciju un sabiedrības iesaistes stratēģiju Cēsu novadam, koordinēt pašvaldības organizēto konkursu norisi, piemēram, izstrādāt platformu dalības budžeta (participatory budgeting) ieviešanai Cēsu novadā, un piesaistīt ārējo finansējumu dažādu sociālo inovāciju aktivitāšu īstenošanai.

Mēs sagaidām, ka Tu spēsi radīt idejas sabiedrības iesaistes veicināšanai, sekosi līdzi pasaules tendencēm sociālo inovāciju jomā, konsultēsi NVO par finansējuma piesaistes un attīstības iespējām un piesaistīsi finansējumu sabiedrības iesaistes aktivitāšu īstenošanai Cēsu novadā.

Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē sabiedrības iesaistes pasākumi un jāsadarbojas ar Cēsu novada nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm, ārvalstu sadarbības partneriem un jāpārstāv Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar ārējiem partneriem. Dosim iespēju eksperimentēt, ieviest inovācijas pašvaldībā un darbā ar sabiedrību.

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
• profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
• veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
• iesaistīties starptautiskos projektos.

Atalgojums atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (no 1052 līdz 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Sociālais inovators”
līdz 2019. gada 30.aprīlim.


SIA ”Cēsu klīnika”, Reģ.Nr.44103057729
aicina darbā
Klīnisko psihologu darbam stacionārā un garīgās veselības dienas centrā

Prasības:
• Maģistra grāds psiholoģijā;
• Specializācija klīniskajā psiholoģijā;
• Sertifikāts specialitātē;
• valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai;
• datora lietošanas prasmes;
• komunikabilitāte, spēja darboties patstāvīgi un komandā;
• precizitāte, iniciatīva, augsta atbildības sajūta;
• spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

Pienākumi:
• veikt diagnostikas un ārstniecības darbu atbilstoši savai specialitātei;
• informēt pacientu vai viņu piederīgos par viņu (pacientu) veselības stāvokli viņu (pacientu) izvēlētājā apjomā;
• vajadzības gadījumā konsultēt ārstus citās Cēsu klīnikas nodaļās;
• sniegt atbalstu klīnikas darbiniekiem krīzes situācijās;
• savlaicīgi un precīzi atspoguļot par pacientu iegūto informāciju, veiktās manipulācijas un nozīmēto terapiju medicīniskajā dokumentācijā, nodrošināt dokumentācijas noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• apmaksātus kvalifikācijas celšanas pasākumus;
• pieredzi un profesionālo izaugsmi;

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku
Darba režīms: dienas darbs saskaņā ar grafiku (nepilna laika darbs)
Atalgojums: no 1500 EUR par pilnas slodzes darbu
Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

Sīkāka informācija pa tel.26569973, Inga Vilka


SIA ”CĒSU KLĪNIKA”, Reģ. Nr. 44103057729, aicina darbā
Māsu palīgus/ sanitārus darbam:
Operāciju blokā ar sterilizācijas nodaļu
Ķirurģijas nodaļā
Reanimācijas nodaļā
Iekšķīgo slimību nodaļā
 
Prasības māsu palīgam:
- jābūt reģistrētam LR Ārstniecības personu reģistrā.

Darba pienākumi:
- instrumentu apstrāde, dezinfekcija, sagatavošana sterilizācija, telpu un aprīkojuma uzkopšana – operāciju blokā ar sterilizācijas nodaļu
- pacientu aprūpe – ķirurģijas, iekšķīgo slimību un reanimācijas nodaļās

Klīnika piedāvā:
- vērtīgu pieredzi un dinamisku darbu;
- profesionālus un draudzīgus kolēģus;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba attiecību veids:
- darbs uz nenoteiktu laiku;
- nepilna vai pilna laika darbs.

Darba laiks:
- dienas un maiņu darbs.

Darba samaksa:
- stundas likme māsas palīgam EUR 3,30
- mēnešalgas amata likme sanitāram EUR 430,00.

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “māsu palīgs/sanitārs” uz e-pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese:
SIA„ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, tālr. uzziņām: 29405685 - galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja – Gruntmane līdz 1.jūnijam

CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS
piedāvā darbu

APRŪPĒTĀJĀM

Cēsu pilsētas pansionāts piedāvā darbu maiņās aprūpētājām. Darba samaksa, sākot darbu, 430 EUR.
 
Prasības:
Pozitīva un enerģiska attieksme pret darbu;
Pacietība un laipna attieksme pret klientiem un kolēģiem;
Spēja uzņemties atbildību;
Iesaistīties komandas darbā. 

Piedāvājam:
Pilnas slodzes darbu;
Profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
Darba laiku maiņās.

 
Pieteikties, zvanot pa tālruni 28612043 (direktore) vai 29335195 (sociālā darbiniece).
 

MEDICĪNAS MĀSAI

Cēsu pilsētas pansionāts piedāvā pusslodzes darbu medicīnas māsai. Stundas likme 3,98 EUR.
 
Prasības:
Atbilstoša medicīniskā izglītība;
Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā;
Vēlme apgūt jaunas zināšanas.

Piedāvājam:
Stabilu darbu;
Profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda;
Darba samaksu 3,98 EUR stundā.

Pieteikties zvanot pa tālruni 28612043 (direktore) vai 29335195 (sociālā darbiniece).


Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt