A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Rīgas ielas pārbūve

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”


RĪGAS IELAS PĀRBŪVE

Pārbūves plāns 1-1. Teritorijas horizontālais plānojums. Transporta un gājēju kustības organizācija. (PDF)
Pārbūves plāns 1-2. Teritorijas horizontālais plānojums. Transporta un gājēju kustības organizācija. (PDF)
Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas 5-1. (Bruģa raksti) (PDF)
Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas 5-2. (Bruģa raksti) (PDF)
Darba grafiks 2.kārtas izbūvei no Rožu laukuma līdz Kases ielai (PDF)
Darbu grafiks no Līvu laukuma līdz Rožu laukumam. (xls)
Satiksmes shēmas. (PDF)

Kontaktinformācija: Vladimirs Kalandārovs, e-pasts vladimirs.kalandarovs@cesis.lv, tel. 64127538.
Printēt