Pasākumu kalendārs
<< Oktobris 2016 >>
POTCPSSv.
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
A  A  A
Lapas karte


Kurš 2016.gada vasaras pasākums Tev patika vislabāk?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālie pakalpojumi

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sociālos pakalpojumus Cēsu novadā sniedz pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.
 
              
Sniegto pakalpojumu veidi un apraksts

1. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā - aprūpe mājās
ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.Lasīt vairāk...

2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu.

3. Nakts patversmes pakalpojums
tiek nodrošināts personām bez noteiktas dzīvesvietasvai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošinot nakts patversmes pakalpojumus līdz 3 mēnešiem viena gada laikā. Nakts patversme darbojās no 1.oktobra līdz 30.aprīlim. Lasīt vairāk...

4. Specializētā autotransporta pakalpojums
pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Speciālā transporta pakalpojums ietver personas un, ja nepieciešams, tās pavadoņa transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli, izņemot personas, kuras ir transportējamas guļus stāvoklī.

5. Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs 
pakalpojums tiek sniegts sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām, kurām līdz šīm pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē. Lasīt vairāk...

6. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka”
sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Lasīt vairāk...

7. Invalīdu - habilitācijas dienas centrs personām ar funkcionālās attīstības traucējumiem
sniedz pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, vecumā līdz 35 gadiem, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā, un skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā. Lasīt vairāk...

8. Psihologa pakalpojums
pamatojoties uz Aģentūras sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.

9. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām

10. Atbalsta ģimenes/ uzticības personas pakalpojums
sniedz citai ģimenei atbalstu bērnu aprūpē un audzināšanā, un šo pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Sociālā dienesta izvērtējumu, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar atbalsta ģimeni / uzticības personu.

11. Pakalpojums "Drošības poga"
Pakalpojums tiek sniegts Cēsu Sociālā dienesta klientiem, kuri izmanto aprūpes mājās pakalpojumu. Drošības poga ir sistēma, kura nodrošina saziņas iespējas un palīdzību 24 stundu diennaktī.

12. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem
pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bēreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, pamatojoties uz vecāku lūgumu, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

13. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem
pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psoholoģisko palīdzību.

14. Atbalsta un pašpalīdzības grupas
nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju. Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties.


Printēt