A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Izsolē pārdod autobusu VOLVO B10M

Izsolē pārdod autobusu VOLVO B10M

Cēsu novada pašvaldība atkārtoti nodevusi atsavināšanai pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pasažieru autobusa izsoles sākumcena: 2820.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.

Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas, t.i., 282.00 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda pasažieru autobusa izsolei”.

Pasažieru autobusa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2018.gada 15.februārī plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 14.februārim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties ŠEIT.

Pasažieru autobusu var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.


Publicēšanas datums: 2018. gada 6. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt