A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Kultūra » Izsludināts 2016.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Izsludināts 2016.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludinājusi 2016.gada kultūras projektu konkursu Cēsu novadā.

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt projektu idejas, kas tapušas pēc radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā.

Prioritāri šogad tiks atbalstīti pasākumi, kas iepazīstina auditoriju ar Cēsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, vietējām tradīcijām un personībām mūsdienīgā formātā, veicinot sabiedrības iesaisti un līdzdarbošanos Cēsu 810 gadu jubilejas gada ietvaros.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c. – tās kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā.

Projektu konkursa nolikums pieejams interneta mājas lapas www.cesis.lv sadaļā „Kultūra”. Projektu pieteikumi iesniedzami „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” līdz šī gada 26.februārim. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķii un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei šogad jau tradicionāli ir atvēlēti 10000 eiro. Viena projekta atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Asare
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Tālr.27878275
e-pasts: Ilona.Asare@cesis.lv


Publicēšanas datums: 2016. gada 2. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt