A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 23.maija protokols Nr.7

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 167 Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
2 168 Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 31A, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
3 169 Par Cēsu internātpamatskolas – attīstības  centra nosaukuma maiņu
4 170 Par Cēsu novada dalību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”
5 171 Par projekta pieteikuma  „Sabiedrības izpratne par enerģijas taupīšanu tradicionālajās lauku ēkās” iesniegšanu
6 172 Par parakstu apliecināšanu tautas nobalsošanā, likumu ierosināšanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvās
7 173 Par grozījumiem 2019. gada 5. marta Deleģēšanas līgumā Nr.252/2019/3-3-17/11 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
8 174 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’
9 175 Par darbinieku pāreju no Cēsu pilsētas Sporta skolas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”
10 176 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju
11 177 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumā Nr. 85 ‘’Par Cēsu novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu’’
12 178 Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. februāra lēmuma Nr. 48 ‘’Par tiesībām pieņemt kapitāla daļu turētāja lēmumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS’’’’ atzīšanu par spēku zaudējušu
13 179 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
14 180 Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecība zemi”
15 181 Par Cēsu novada domes 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
16 182 Par aizņēmumu ERAF projektam „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” 


Printēt