Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lielākā daļa Cēsu novada pašvaldības iestāžu slēgtas apmeklētājiem; publiskie pasākumi atcelti. PAPILDINĀTS

Lielākā daļa Cēsu novada pašvaldības iestāžu slēgtas apmeklētājiem; publiskie pasākumi atcelti. PAPILDINĀTS

Ņemot vērā Latvijas Republikas teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, lielākā daļa Cēsu novada pašvaldības iestāžu no 13.marta uz ārkārtējās situācijas laiku pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Iestādes turpinās darbu, apkalpojot klientus attālināti – elektroniski un telefoniski.

Patlaban Cēsu novada teritorijā nav konstatēts neviens COVID-19 saslimšanas gadījums. Taču, lai mazinātu vīrusa ieceļošanas risku, pašvaldības iestādēs noteikti stingri klientu pieņemšanas ierobežojumi, lai mazinātu riskus pārējo apmeklētāju un iestāžu darbinieku veselībai. Tāpat atcelti pašvaldības organizētie vai atbalstītie publiskie, kultūras, sporta, piemiņas u.c. pulcēšanās pasākumi.

Cēsu novada pašvaldībā no 13.marta slēgta klientu klātienes apkalpošana. Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski, iesniegumus nosūtot vai nu uz e-pastu dome@cesis.lv, vai iesniedzot portālā Latvija.lv. Klientu apkalpošanas centra telefona numurs 64161800; telefoniski sniegta informācija tiks reģistrēta kā iesniegums.

Arī pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un Cēsu novada bāriņtiesa nepieņems klientus klātienē, tiks nodrošināta iespēja atstāt iesniegumus, klientus apkalpos arī telefoniski. Sociālā dienesta klienti tāpat kā iepriekš turpinās saņemt mājas aprūpes, nakts patversmes u.c. pakalpojumus.

Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa turpinās pieņemt klientus, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. Plānotās laulību ceremonijas, saskaņojot ar pieteicējiem, tiks vai nu pārceltas, vai notiks bez svinīgas ceremonijas un viesiem – tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē. 

Ierastajā režīmā turpinās notikt arī Cēsu novada domes un komiteju sēdes. Darba režīmu nemainīs arī Cēsu novada Pašvaldības policija.

Cēsu klīnika no pirmdienas, 16.marta, tiks slēgta stacionāra pacientu apmeklētājiem. Gadījumā, ja pacientam jānodod kādu absolūti nepieciešamu sūtījumu, to varēs nodot klīnikas garderobē, norādot pacienta uzvārdu un palātu. Klīnika turpinās klientiem sniegt gan neatliekamo, gan ambulatoro palīdzību, tai skaitā arī diagnostiku. Taču būs atsevišķi ierobežojumi. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai klīnikas mājaslapā https://www.cesuklinika.lv. Klīnika nodrošināta atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) prasībām.

No 13.marta slēgts Cēsu pilsētas pansionāts. Netiks pieņemti jauni iemītnieki, netiks ielaisti apmeklētāji. Netiks pieņemtas arī pansionāta iemītniekiem paredzētās paciņas. Tiek atceltas plānotās ārstu konsultācijas, klientiem tiks sniegta akūtā medicīniskā palīdzība.

Koncertzāles “Cēsis” durvis apmeklētājiem slēgtas no 13.marta. Tas attiecas uz visiem ārkārtējās situācijas laikā paredzētajiem pasākumiem, tostarp kino seansiem.

Cēsu Centrālā bibliotēka apmeklētājiem slēgta no piektdienas, 13.marta. Atcelti visi bibliotēkas plānotie pasākumi. Būs iespējama grāmatu elektroniska rezervācija, tomēr grāmatu apmaiņa nebūs iespējama. Grāmatas iespējams atstāt grāmatu nodošanas kastē pie bibliotēkas ieejas. Apmeklētājiem slēgtas arī bibliotēkas filiāles Vaives pagasta Rīdzenē un Rāmuļos.

No 13.marta arī slēgts Cēsu Vēstures un mākslas muzeja komplekss – Jaunā pils, Viduslaiku pils un Izstāžu nams. Arī Tūrisma informācijas centrs darbu turpinās tikai attālināti.

Atcelti visi pašvaldības amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, koncerti un pasākumi. Pārtrauktas XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi.

Izglītības iestādēs darbojas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi. Papildus tam slēgts Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes baseins un atceltas peldētapmācības nodarbības. Atcelti vairāki skolēnu plānotie ārvalstu apmaiņas braucieni. No pirmdienas, 16.marta, tiks slēgta skolēnu dienesta viesnīca Saules ielā 23, dodot skolēniem laiku nokļūt mājās. Plānotie eksāmeni ir atcelti, mācības skolēniem tiks organizētas attālināti.

No 13.marta slēgtas visas pašvaldības sporta zāles, tajā skaitā trenažieru zāle, atcelti visi sporta pasākumi un sacensības, tostarp atcelti veselības projekta "Sporto Cēsīs" pasākumi. Slēpošanas un biatlona centrs "Cēsis", Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions un Cēsu pilsētas stadions (izņemot ģērbtuves un dušas) būs pieejami individuālajiem apmeklējumiem.

Virkne ierobežojumu stājusies spēkā arī Cēsu tirgū. Ir atcelts gan atcēlis 21.martā paredzētais paplašinātais tirgus, gan 11.aprīļa Lieldienu tirgus. Lai nodrošinātu lielāku attālumu starp klientiem un pašiem tirgotājiem, tirgus āra teritorijā tirgotāji tiks izvietoti ar lielāku atstatumu un retāk. Savukārt iekštelpu tirgotājiem būs jārūpējas un jānodrošina, ka pie viņu tirdzniecības vietām nenotiek drūzmēšanās. Uz visiem tirgotājiem arī attiecināmas stingrākas higiēnas un dezinficēšanas prasības, par kurām tie informēti individuāli. Svarīgākā informācija un prasības izvietotas arī uz visām tirgus paviljona durvīm.

Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, sekot līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus, kā arī atturēties no ceļošanas bez īpaši akūtas nepieciešamības – tostarp iekšzemē –, vienlaikus saglabājot mieru un sekojot SPKC vadlīnijām: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757.

Pašvaldība mudina ēdināšanas u.c. apkalpojošās sfēras uzņēmumus sekot līdzi ārkārtas situācijas plānam, higiēnas prasībām, kā arī ierobežot klientu koplietošanas priekšmetu (sālstrauku, auduma dvieļu u.tml.) pieejamību.

Aicinām arī novada nevalstiskās organizācijas sekot līdzi ierobežojumiem un iespēju robežās pārcelt vai atcelt publiskus pasākumus.

Visu Cēsu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami šeit: https://www.cesis.lv/lv/kontakti/.

Lai operatīvi saņemtu informāciju no Cēsu novada pašvaldības, kā arī varētu sniegt ziņojumus pašvaldībai, aicinām lejupielādēt viedtālruņu lietotni “Cēsis 8911”. Informācija ŠEIT.

Par ierobežojumiem Cēsu tirgus darbībā lasiet ŠEIT.

Par ierobežojumiem un operatīvo informāciju Cēsu klīnikā lasiet ŠEIT.

Par pašvaldības palīdzību pašizolācijai lasiet ŠEIT.

Par pašvaldības palīdzību pārtikas u.c. preču sagādē un uzsaukumu brīvprātīgajiem lasiet ŠEIT.

Datums: 2020. gada 18. marts