Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam"

Tiesībsargs izsludina tradicionālo konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam"

Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Tā mērķis ir identificēt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju darbu.

Konkursa balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 1. septembrim.

Šogad konkursā ir izvirzītas astoņas nominācijas:

  • “Uzdrīkstēšanās”
  • “Nodarbinātības veicinātājs”
  • “Sociālo tīklu balss”
  • “Izglītotājs”
  • “Bērnu un jauniešu iedvesmotājs”
  • “Gada palīgs”
  • “Pieejamas vides iniciatīvas”
  • “Kultūras vēstnesis”

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti Covid-19 pandēmijas laikā.

“Neskatoties uz daudziem sabiedriskās dzīves ierobežojumiem pēdējā pusotra gada laikā, kas būtiski ietekmēja arī nevalstiskā sektora darbību, šogad konkursa nomināciju skaits ir audzis. Tas liecina, ka labie darbi ir pamanīti par spīti visām grūtībām, ar kurām mums nācās saskarties. Vēl vairāk, tas pierāda, ka spējam profesionāli darboties arī neierastos apstākļos, pārvarēt šķēršļus, meklēt labākos risinājumus, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs aicina nebūt pieticīgiem un aktīvi pieteikt nominantus arī par šķietami mazākiem labajiem darbiem nekā tas bijis ierasts pirms Covid-19 pandēmijas: “Neapšaubāmi, ka daudzas grandiozas ieceres apkārtējo apstākļu dēļ nebija iespējams realizēt un tās ir atliktas uz vēlāku laiku, taču es aicinu visus būt drosmīgiem un pieteikt arī mazāka mēroga labos darbus. Kas kādam var šķist šķietami maznozīmīgs un pašsaprotams, tas citam ļoti iespējams bija būtisks pavērsiens viņa dzīves kvalitātes uzlabošanā,” norāda tiesībsargs.

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai personu, nevalstisko organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru grupu atbilstoši nominācijām.

Nominanti tiek iedalīti divās kategorijās:
1) NVO;
2) Individuāls sniegums.

Nominantu pieteikšana notiek no 7.septembra līdz 5.oktobrim.

Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa nolikumā: https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-izsludina-tradicionalo-konkursu-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam

Neatkarīga žūrijas komisija, kuras sastāvā būs sabiedrībā zināmas personības, no 9.oktobra līdz 19.oktobrim vērtēs iesūtītos pieteikumus.

Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti svinīgajā ceremonijā, par kuras norises laiku un formātu tiks paziņots atsevišķi, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus.

Dokumenti

Datums: 2021. gada 7. septembris