Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoru

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoru

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt izglītības iestādes darbu.
 
Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:
augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām (augstākā izglītība mākslas nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību);
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un / vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes nodaļas darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
pieredze kultūras projektu vadībā un / vai ar kultūras izglītību saistītās jomās tiks uzskatīta par priekšrocību;
zināšanas un pieredze izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, budžeta plānošanā, iepirkumos un projektu ieviešanā;
zināšanas un pieredze izglītības iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus un veicinātu mācīšanos;
labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
 
Mēs Tev uzticēsim:
plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
Plānot un organizēt skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
pārstāvēt iestādes intereses.
 
Mēs piedāvājam:
interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
atalgojumu (1331 EUR mēnesī );
sociālās garantijas (pabalsts aizejot atvaļinājumā, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums no 3 darba dienām) un tehnisko nodrošinājumu.
 
Papildu informācija:
Konkursa nolikums (šeit), sīkāka informācija par Cēsu pilsētas Mākslas skolu šeit.
 
Pieteikuma anketu (šeit) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un skolas attīstības vīziju uz 1 A4 lpp sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktors” līdz 2020. gada 21.jūlijam.
 
Informējam ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Cēsu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raunas iela 4, Cēsis, LV - 4101.
Datums: 2020. gada 2. jūlijs