Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā būvinženieri

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā būvinženieri
Cēsu novada būvvaldei nepieciešams augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Mēs meklējam kolēģi, kurš nodrošinās būvinženiera (profesijas kods 2161 01) funkciju veikšanu atbilstoši Būvniecības likumam un citu normatīvo aktu prasībām.
 
Galvenie amata pienākumi:
 • nodrošināt būvniecības tiesiskuma ievērošanu novada teritorijā saskaņā ar Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
 • veikt degradēto būvju apzināšanu, novērtēšanu, kartēšanu, uzskaites sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
 • Izskatīt iesniegtās būvniecības ieceres normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, izvērtēt nosacījumu izpildi un pieņemt lēmumu par akceptu vai noraidīšanu;
 • konsultēt klientus.

 

Prasības pretendentiem /-ēm:
 • augstākā izglītība būvniecībā;
 • ar amata pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • sapratne par Būvniecības informācijas sistēmu un Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēmu;
 • prasme plānot, organizēt un vadīt savu darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Iemaņas darbā ar datortehniku, biroja tehniku, pieredze darbā ar elektroniskām datu ievades sistēmām.
 
Personiskās īpašības:
 • precizitāte;
 • pašiniciatīva, atbildība;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas saskarsmes prasmes.
 
Mēs piedāvājam:
 • Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • Atalgojumu EUR 1974 (amata mēnešalga ar piemaksu pirms nodokļu nomaksas);
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • Attālināta darba iespējas.
 
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt:
klātienē Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Būvinženieris” līdz 2023.gada 27. martam. Konkursa nolikums šeit.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Informācija par personas datu apstrādi.
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.
 
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
 
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".
Datums: 2023. gada 8. marts