Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zinātniski lietišķā konference "Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās"

Zinātniski lietišķā konference "Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās"

Otrdien, 17.matrā, plkst.9.30 Cēsīs, Bērzaines ielā 34, notiks zinātniski lietišķā konference “Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās”, lai aktualizētu iekļaujošās izglītības iespējas vispārizglītojošās skolās.

Konferencē runās par bērna emocionālās veselības attīstību dažādos vecumposmos un agresijas cēloņiem, izpausmes veidiem, kā arī tiks iepazīstināts ar aizsargmehānismiem nepatīkamu emociju gadījumā.

Programma veidota ar mērķi veicināt pedagogu pedagoģiskās meistarības pilnveidi un cieņpilnas komunikācijas prasmes, kā arī pasniedzējiem būs iespēja pilnveidot savu pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir dažādas diagnozes. Konferences laikā varēs iepazīties ar neformālās izglītības metožu pieeju izmantošanu mācību procesā.

Pasākuma programma

Konferenci organizē Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centrs, Latvijas Universitātes Cēsu filiāle un Cēsu novada pašvaldība.

Datums: 2020. gada 13. februāris