Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ikgadējais biznesa ideju konkurss skolēniem

Ikgadējais biznesa ideju konkurss skolēniem
Sākoties jaunajam mācību gadam, Cēsu novada pašvaldība aicina skolēnus pieteikt konkursam savas biznesa idejas. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.
Sākoties jaunajam mācību gadam, Cēsu novada pašvaldība aicina skolēnus pieteikt konkursam savas biznesa idejas. Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.

Konkursa pieteikumu var iesniegt Cēsu novada skolu (no vispārējām, tehniskām, profesionālām, valsts un privātām skolām) 7. līdz 12. klases skolēns/skolēnu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā.

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums (veidlapa 1.pielikums) un biznesa plāns (2.pielikums).

Konkursa pieteikumu un biznesa plānu jāiesniedz līdz 2014.gada 22.oktobrim:
- nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz e-pastu: laine.madelane@cesis.lv;
- vai iesniedzot personīgi Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, līdz 2014.gada 22.oktobrim plkst. 17.00;).

Konkursa nolikums (pdf)
Konkursa pieteikums un biznesa plāna veidlapa (doc)

Biznesa ideju konkurss norisinās 3 kārtās:
Pirmā atlases kārta. Biznesa ideju iesūtīšana un izvērtēšana. Skolēni iesūta biznesa ideju aprakstus, komisija izvērtē un 10 labākos darbus pēc iegūtajiem punktiem un izvirza konkursa 2.kārtai.

Otrā kārta – atbalstītāju un rekomendāciju meklēšana, rezultātu prezentēšana - 10 pretendenti, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu, sadarbībā ar Cēsu novada Jauniešu domi četru kalendāro nedēļu laikā meklē savu ideju atbalstītājus – tiek veidota komunikācija ar uzņēmējiem, kuri ir gatavi sadarboties un atbalstīt idejas autorus. Dalībnieki sagatavo prezentācijas un citus uzskates materiālus. Komisija izvērtē un nosaka konkursa 1.- 3. vietu ieguvējus.

Trešā kārta – netiek vērtēta - idejas realizēšana. Cēsu novada Jauniešu dome piedāvā atbalsta funkciju un palīdzību 10 labāko ideju autoriem, kuri vēlas, savus biznesa plānus realizēt. Atskaites punkts ir nākamā gada „Karjeras nedēļas” laiks, kad tiek piedāvāta iespēja prezentēt savas idejas realizēšanas procesu, sasniegumus, grūtības.
Konkursa rezultātā tiks noskaidroti Cēsu novadu skolu labāko biznesa ideju autori, no kuriem trīs labākie pretendenti iegūs naudas balvu: 1.vieta – 70 EUR (septiņdesmit eiro), 2.vieta – 50 EUR (piecdesmit eiro), 3.vieta – 30 EUR (trīsdesmit eiro).

Papildus informācija:
Laine Madelāne
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
laine.madelane@cesis.lv
Tālr. 64124702, 26825755
Datums: 2014. gada 22. septembris