Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta

Finansējuma avots:
ERAF  
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
563800,35 EUR
Kopējās izmaksas:
637 272,78 EUR
Projekts uzsākts:
22.05.2017
Projekts pabeigts:
22.02.2018
Projekta apraksts:
Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818