Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta

Finansējuma avots:
ERAF  
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
563800,35 EUR
Kopējās izmaksas:
637 272,78 EUR
Projekts uzsākts:
22.05.2017
Projekts pabeigts:
22.02.2018
Projekta apraksts: