Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Nedzīvojamās ēkas (poliklīnika) ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1613 001 nojaukšana Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2017/51 ERAF
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. oktobrim plksten. 11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
27.09.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Gotika", reģ.Nr.44103094320
Līguma cena:
16412,80
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
no līguma noslēgšanas 2 (divu) mēnešu laikā.