Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2017/43
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 21.augustam pulkst. 11.00.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
09.08.2017
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Anita Bukeja, tālr. 64161825, e-pasts: anita.bukeja@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA būvniecības firma "VIRĀŽA", reģ.Nr.40503000275
Līguma cena:
13478,40
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
1 (viena) mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.