Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vidzemes plānošanas reģions vadīs klātienes darbsemināru Polijā

Vidzemes plānošanas reģions vadīs klātienes darbsemināru Polijā

Šī gada 13.septembrī Vidzemes plānošanas reģions BSSSC 31.ikgadējās starptautiskās konferences ietvaros vadīs klātienes darbsemināru "Inovāciju pārnese pilnvērtīgai zaļās pārejas potenciāla izmantošanai" (Innovation transfer – making the most of the green transition), pulcējot dalībniekus Ščecinā, Polijā. Ar galvenajām tēzēm, akcentējot tēmas aktualitāti, pasākuma dalībniekus iepazīstinās trīs inovāciju jomas eksperti – Inese Suija-Markova (Latvija), Harri Tapio Kuusela (Somija) un Anna Aalto (Somija).

VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova savā prezentācijā aicinās izprast starpdisciplīnu inovāciju un pārvarēt starpnozaru izaicinājumus. Harri Tapio Kuusela, starptautisku projektu vadītājs,  tēmu attīstīs, pastāstot par starpdisciplīnu inovācijas metodēm un praksi. Savukārt Anna Aalto, pārstāvot Bioekonomikas biznesa akseleratoru Somijā, dalīsies pieredzē un secinājumos par hakatonu kā efektīvu metodi, lai radītu produktus pārejai uz aprites ekonomiku.

Darbseminārs notiks Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas (BSSSC) 31.ikgadējās konferences ietvaros, kas Polijā norisināsies 12. un 13. septembrī. Divu dienu konferencē uzsvars tiks likts uz Baltijas jūras reģiona sadarbības 30 gadu jubileju, vienlaikus akcentējot reģionu lomu krīžu laikā – reģionu izaicinājumus un iespējas zaļās transformācijas laikmetā.

Plašākai uzziņai par konferenci un darbsemināriem interesentus aicinām apmeklēt tīmekļa vietni ŠEIT.

Sadarbība starp Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm uzskatāma par nozīmīgu instrumentu ES kopīgo politiku veidošanā, tāpēc šādu organizāciju izveide un darbība ir būtiska reģiona attīstības uzturēšanā.

Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas valdē no katras reģiona valsts darbam deleģēti divi pārstāvji, tostarp Latviju valdē pārstāv Vidzemes plānošanas reģions (VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un VPR Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne). Tāpat organizācijas valdē ir divi vēlēti Jauniešu tīklojuma pārstāvji un vēl citu stratēģiski nozīmīgu organizāciju pārstāvji. Valdes dalībnieki sanāk kopā regulāri, diskutējot par Eiropas Savienībā un Baltijas jūras reģionā aktuālām tēmām, apmainās viedokļiem, kā arī definē kopīgu nostāju politiskos jautājumos.

Jautājumiem: Laila Gercāne, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja, laila.gercane@vidzeme.lv, tālrunis: 29120536.

Datums: 2023. gada 31. augusts