Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Šķiro bez maksas pie privātmājas namdurvīm!

Šķiro bez maksas pie privātmājas namdurvīm!

SIA “ZAAO” (ZAAO) turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā paplašinot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, atgādina, ka Cēsu pilsētas teritorijas iedzīvotājiem un Cēsu novada Straupes centra iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājā.

Pakalpojumā ietverto vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma konteineru apkalpošana ir bez maksas. Klientu pieredze rāda, ka izmantojot minēto pakalpojumu, mājsaimniecība ietaupa aptuveni 40% no summas, ko maksā par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanas pirms iesaistīšanās atkritumu šķirošanā.

ZAAO Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Ir prieks, ka iedzīvotāji izmanto iespēju šķirot pie savām namdurvīm. Cēsu pilsētā un Straupes centrā kopā šo pakalpojumu jau izmanto vairāk nekā 500 klienti. Šobrīd analizējam pakalpojuma sniegšanas datus, lai saprastu, kurās blīvi apdzīvotās vietās novadā vēl konkrēto pakalpojumu varēsim piedāvāt, jo ZAAO mērķis ir tuvākajos gados ieviest šo pakalpojumu pēc iespējas plašākā uzņēmuma darbības teritorijā.”

Konkrētā pakalpojuma konteineri ir 240 l ietilpības. Konteiners vieglajam iepakojumam ir ar dzeltenu vāku, tajā drīkst ievietot papīru, kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumu (HDPE) – kastes, kannas, pudeles, spaiņus, kā arī metāla priekšmetus. Stikla pudeļu un burku nodošanai tiks uzstādīti konteineri ar melnu vāku.

Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgšanu par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var zvanot pa tālr. 64281250 vai rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv. Līguma noslēgšana tiek organizēta ar pasta starpniecību vai izmantojot elektronisko parakstu.

Datums: 2021. gada 6. oktobris