Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par Niniera un Ungura ezera ūdens kvalitāti

Informācija par Niniera un Ungura ezera ūdens kvalitāti

Šī gada 30.augustā veikti apsekojumi Ungura un Niniera ezeriem, lai novērtētu ūdens kvalitāti.

Ungura ezera krasta joslā novērojami nelieli aļģu punktiņi, kas liecina par dabas mainīgumu. Taču būtiski ir tas, ka aļģu intensīva vairošanās šeit nav novērojama. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība turpinās regulāru ezera apsekošanu, lai kontrolētu tā ekosistēmā notiekošos procesus. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem, Ungura ezera ūdenī drīkst peldēties. Tomēr ir svarīgi izvairīties no ūdens nokļūšanas organismā, kas varētu radīt veselības problēmas!

Tāpat apsekojumi liecina, ka, lai gan Niniera ezera ūdenstipē novērojami uzlabojumi, saskarsme ar ūdeni joprojām var izraisīt smagus veselības apdraudējumus. Šajā ezerā saglabājams peldēšanās aizliegums un ūdens izmantošana jebkādām citām vajadzībām.

Lūdzam iedzīvotājus sekot līdzi jaunākajai informācijai un norādēm, kā arī izvairīties no saskarsmes ar ezera ūdeni!

Datums: 2023. gada 31. augusts