Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA" piedāvā vides izglītības akcijas

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA" piedāvā vides izglītības akcijas

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA), pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības realizēšanas vieta, rudens mēnešos piedāvā vairākas vides izglītības akcijas, lai rosinātu cilvēka un vides mijiedarbības izziņu un iesaistītu interesentus dabas resursu taupīšanā.

Akcijas ir pielāgotas izglītības iestāžu audzēkņu vecuma posmiem un interesēm, iekļaujot gan dabaszinātņu, gan tehnoloģiju apguves veicināšanu.

Pirmsskolēniem iespēja pieteikties akcijai “Dārgumu medības – zeķes dzīve pazemē”, kuras laikā notiks dažāda materiāla tekstila sadalīšanās procesa izpēte un augsnes pētīšana, lai vairotu izpratni par to, ka atkritumus nedrīkst mest zemē, jo tie nepazūd un ietekmē augsnes kvalitāti.

1. līdz 6. klašu skolēniem šobrīd notiek pieteikšanās akcijai “Atklāj par ūdeni kopā ar Urdu”, kurā jāveic praktiskie darbi pēc URDA vides projektu vadītāju sagatavotām darba lapām, tai skaitā veicot eksperimentus ar tvaiku, ledu un ūdeni.

7. līdz 12. klašu skolēniem jau sākusies akcija “Zero Waste klases pikniks dabā”, kurā uzdevums ir rīkojot klases pārgājienu ar pikniku, analizēt iepakojumu, kādā paņemtas līdz uzkodas un domāt veidus, kā samazināt klases pasākumā radušos atkritumu daudzumu.

Ikgadēji visām izglītības iestāžu audzēkņu grupām ir iespēja iesaistīties pārstrādājamo materiālu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”. Šajā akcijā izglītības iestādes sacenšas par lielāko nodoto makulatūras un PET dzērienu pudeļu un sadzīves ķīmijas, kosmētikas plastmasas pudeļu nodošanas apjomu pārstrādei, lai taupītu dabas resursus.

Darbošanās akciju ietvaros veicina bērnu un jauniešu un viņu pedagogu iesaisti atkritumu samazināšanā, palīdz apzināties savu atbildību par atkritumu radīšanu, iegūt zināšanas par produktu aprites ciklu. Realizējot akcijas esam soli tuvāk vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos. Ar detalizētu piedāvājumu un pieteikšanās iespējām var iepazīties www.urda.lv. Dalība akcijās tiek piedāvāta ZAAO darbības reģiona izglītības iestādēm.

Izvērtējot bērnu iesaisti, veikto pētījumu kvalitāti, iesniegto darbu oriģinalitāti un jaunradi, akciju veiksmīgākie dalībnieki un viņu pedagogi tiks godināti mācību gada noslēgumā īpašā pasākumā vai individuāli, atkarībā no valstī aktuālās epidemioloģiskās situācijas. Balvās klašu grupu izglītojoši braucieni, beziepakojumu veikalu dāvanu kartes, pētniecības darbu komplekti un citas zinātkāri attīstošas dāvanas.

Datums: 2021. gada 29. septembris