Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā taps jauni bezatkritumu risinājumi

Cēsu novadā taps jauni bezatkritumu risinājumi

Turpinās aktīvs pašvaldības darbs LIFE projektā "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju", kura laikā tiks izstrādāti tādi risinājumi kā aprites ekonomikas ceļvedis un izveidots bezatkritumu kvartāls.

 Cēsu novada pašvaldība piedalās ražošanas simbiozes platformas izveidē. Ar tās palīdzību uzņēmumiem būs iespēja meklēt savstarpējas sadarbības un attīstības iespējas atkritumu kā resursu ziņā. Projektā paredzētas arī apmācības uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī perspektīvāko simbiozes projektu attīstība. Ikviens Cēsu novada ražojošais uzņēmums aicināts piedalīties šīs aktivitātes sekmīgā realizācijā, informējot Cēsu novada aprites ekonomikas un ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas eksperti Kristīni Āboliņu pa tālruni 26350081 vai e-pastu kristine.abolina@cesunovads.lv.

K. Āboliņa šī projektā veido materiālu un atkritumu plūsmas ceļa karti, lai izstrādātu Cēsu novada pašvaldības aprites ekonomikas ceļvedi un integrētais rīcības plānu. Šis plāns tiks pārbaudīts arī citās Latvijas pašvaldībās.

Tāpat projekta “No atkritumiem uz resursiem” realizācijas laikā Cēsu novadā tiks izveidots bezatkritumu kvartāls jeb kopiena, kur kopā darbosies Cēsu novada uzņēmēji, kuri savā ikdienā darbojas bez atkritumiem vai savus ražošanas atkritumus piedāvā citiem uzņēmējiem, kuri tos izmanto kā resursu. LIFE projekta ietvaros tiks izsludināti grantu konkursi, lai Cēsu novada uzņēmējiem būtu vieglāk uzsākt vai turpināt bezatkritumu uzņēmējdarbību.  Papildus citām darbībām tiks veidotas arī darbnīcas, kur gan uzņēmējiem gan citiem Cēsu novadā dzīvojošiem interesentiem būs iespēja iepazīties ar to, kā dzīvot un darboties dabai draudzīgi, neradot atkritumus un izmantojot jau iepriekš lietotus resursus. Bezatkritumu kvartālu-kopienu vadīs Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas bezatkritumu kvartāla vadītāja Lāsma Ozola. Vairāk informācijas var iegūt pa tālruni 26447400 vai e-pastu lasma.ozola@cesunovads.lv.

Pārtikas atkritumu datu vākšanas sistēmas izveides un ieviešanas aktivitātē Cēsu novada pašvaldībā tiks izmēģinātas pārtikas atkritumu samazināšanas iniciatīvas, piemēram, pēdējā brīža tirdziņš, pārpalikušo ēdienu gatavošanas laboratorijas, kopienas pārtikas ledusskapis, kompostēšana. Plānots izstrādāt arī pārtikas atgūšanas sistēmu (IT risinājumu) brīvprātīgajiem, aktīvistiem un pārtikas saņēmējiem. Tas būs rīks, ko brīvprātīgie un sabiedrības aktīvisti varēs izmantot, lai regulāri noskaidrotu, kur ir pieejams pārpalikums/papildu pārtika (piemēram, lauksaimnieki nevar to novākt, ražotāji nevar nodrošināt to iepakošanu vai piegādi, ēdinātāji un tirgotāji – nevar to pārdot, mājsaimniecības – nevar izmantot patēriņam) un nekavējoties nogādās šo pārtiku tiem, kam tā nepieciešama (kas tam pieteikušies, izmantojot izstrādāto rīku vai aplikāciju). Tādējādi brīvprātīgie sniegs papildu palīdzību primārajiem ražotājiem, pārstrādātājiem un ražotājiem, mazumtirgotājiem un citiem izplatītājiem, kā arī ēdinātājiem. Aktivitātes rezultātā tiks samazināta cilvēku uzturam paredzētās pārtikas izmešana, nogādājot to tiem, kas to var izmantot.

Ja esat ieinteresēts šī projekta realizācijas procesā vai Jums ir idejas, ar kurām vēlētos dalīties ar projekta komandu, lūdzu sazinieties ar mums: Daina Tērauda – projekta koordinatore – tālrunis 25411696 vai e-pasts: daina.terauda@cesunovads.lv.

Vairāk ar projektu un jaunumiem var iepazīties šeit: https://wastetoresources.varam.gov.lv/

Cēsu novada pašvaldība sāka aktīvu darbību projektā LIFE "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP) 2022.gadā . Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar 21 sadarbības partneri. Projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam (AAVP) noteiktos pasākumus. Projekta realizācijas laiks ir paredzēts līdz 2028.gada 31.decembrim.

   

Datums: 2023. gada 20. janvāris