Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aptauja par Gaujas Nacionālo parku

Aptauja par Gaujas Nacionālo parku

Dabas aizsardzības pārvalde rīko aptauju iedzīvotājiem, kuri dzīvo vai kuriem pieder īpašums Gaujas Nacionālajā parkā (Gaujas NP), kā arī Gaujas NP apmeklētājiem. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai Gaujas NP, vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm.

 
Aptauja Gaujas NP apmeklētājiem: https://arcg.is/1KXCCG0
 
Iegūtie dati palīdzēs plānot ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām un tiks iekļauti Gaujas NP dabas aizsardzības plānā, nosakot vietas attīstību turpmākos ~15 gadus. Šo pētījumu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā īsteno SIA „Nocticus’’ un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’’ sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Vairāk par to: https://environment.lv/lv/gnp
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīga tūrisma un atpūtas resursu pārvaldībai Gaujas NP, atpūtnieku interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, vietējo kopienu un saimnieciskajām interesēm, ņemot vērā EUROPARC rekomendācijas un vadlīnijas ilgtspējīgu tūrisma galamērķu pārvaldībai.

Jūsu piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie dati netiks nodoti trešajām pusēm.

Datums: 2021. gada 25. novembris