Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina uz semināru par virszemes ūdens resursu apsaimniekošanu

Sākot mazo grantu programmu, lai sniegtu ieguldījumu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā Gaujas baseina apgabalā, aicinām uz informatīvo semināru “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”, kas notiks ZOOM tiešsaistes platformā š.g. 12. martāplkst. 15.00-17.00.

Uz semināru aicinām Gaujas baseina apgabala nevalstiskās organizācijas, attīstības biedrības, lauku partnerības, kopienu pārstāvjus, zemes īpašniekus, vides draugus un aktīvistus, kā arī pašvaldību pārstāvjus un ikvienu interesentu. Lūgums reģistrēties semināram līdz 2021. gada 8. martam, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas anketu. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz semināru un precizēto dienaskārtību.

Semināra mērķis – ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju, lai saņemtu  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, savā pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

Semināra aptuvenā dienaskārtība:

  • ieskats par projektu LIFE GoodWater IP, tā mērķiem un aktivitātēm/ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;
  • projekta demo objekts – Aģes upe – 2020. gada izpēte un 2021. gadā plānotais/ Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
  • mazo grantu programma – tās mērķi,  atbalstāmās aktivitātes, pieejamais finansējuma apjoms un noteikumi/ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs;
  • atvērta diskusija un jautājumi par mazo grantu programmu un citiem jautājumiem.

Seminārs tiek rīkots, īstenojot LIFE programmas projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb – LIFE GoodWater IP.

Datums: 2021. gada 19. februāris