Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

DARI CĒSĪM

DARI CĒSĪM
No 16.maija līdz 16.jūnijam visi pretendenti, kas atbilst konkursa nolikumam, ir aicināti iesniegt savus pieteikumus grantu konkursam „DARI CĒSĪM”, ko organizē Cēsu novada pašvaldība. Konkursa kopējais grantu fonds EUR 9000. Viena projekta īstenošanai maksimāli var saņemt grantu EUR 3000 apmērā. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt radošas iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdaDARI CĒSĪM2014.g. 15. maijs

Cēsu novada pašvaldība izsludina grantu konkursu „DARI CĒSĪM”

No 16.maija līdz 16.jūnijam visi pretendenti, kas atbilst konkursa nolikumam, ir aicināti iesniegt savus pieteikumus grantu konkursam „DARI CĒSĪM”, ko organizē Cēsu novada pašvaldība. Konkursa kopējais grantu fonds EUR 9000. Viena projekta īstenošanai maksimāli var saņemt grantu EUR 3000 apmērā. Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt radošas iniciatīvas, kas balstītas mākslā un kultūrā, risina sociālos jautājumus un atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Cēsīs, Cēsu Vecpilsētā.

Grantu konkurss „DARI CĒSĪM” norisinās pirmo reizi, lai gan līdzīgs atbalsts jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem jau tika sniegts arī pagājušā gadā, kur atbalstu grantu veidā saņēma 4 projekti. Šogad plānots atbalstīt vismaz tik pat projektus.

Iesniegto projektu atlase norisināsies divās kārtās – visas iesniegtās idejas vērtēs pašvaldības izveidota žūrija, kura labākos projektus izvirzīs otrajai kārtai, savukārt otrajā kārtā norisināsies prezentācijas/intervijas ar projektu autoriem, kurās bez žūrijas locekļiem var tikt pieaicināti arī eksperti.

Par grantu konkursu „DARI CĒSĪM” precīzāk varēs uzzināt, apmeklējot Cēsu novada pašvaldību Bērzaines ielā 5, Cēsīs, pie Attīstības nodaļas speciālista komercdarbības attīstības jautājumos Jura Čeiča, sazinoties pa tālruni 29393403 vai e-pastu juris.ceics@cesis.lv. Kā arī, visa informācija: konkursa nolikums, idejas pieteikuma anketa un nepieciešamie pielikumi būs pieejama mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Uzņēmējiem→Atbalsta programmas→Pašvaldības atbalsts→”DARI CĒSĪM”, kā arī pie aktualitātēm uzņēmējdarbībā.

Konkursa nolikums
Pielikums 1 Pietekuma veidlapa
Pielikums 2 Tāme
Pielikums 3 Naudas plūsma
Atskaite par naudas līdzekļu izlietojumu (tikai grantu saņēmējiem)
Cēsu vecpilsētas robeža


Vairāk informācijas:
Juris Čeičs
Cēsu novada pašvaldība
Speciālists komercdarbības attīstības jautājumos
Tālr. 64124701, 29393403
www.cesis.lv
Datums: 2014. gada 15. maijs