Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zināmi Vaives pagasta “Labo darbu krātuvītes" laureāti

Zināmi Vaives pagasta “Labo darbu krātuvītes" laureāti

Ik gadu Vaives pagasta Tautas namā kopīgi tiek svinēta Latvijas valsts proklamēšanas gadskārta. Arī šogad 17.novembrī Vaives tautas namā sinēsim mūsu valsts svētkus. Kā ierasts, svinīgā pasākumā godināsim Vaives pagasta tradīcijas “Labo darbu krātuvīte” laureātus. Kopīgi pateiksim paldies mūsu cilvēkiem, kas sniedz atbalstu līdzcilvēkiem, stiprina kopienu jaudīgumu, veicina Vaives pagasta attīstību, tā izaugsmi un atpazīstamību ārpus tiešajiem darba pienākumiem.

“Labo darbu krātuvītes” laureāti 2022.gadā:

 • Veldze Sproģe
 • Solvita Krastiņa 
 • Sarmīte Bojāre 
 • Mārtiņš Ezernieks
 • Edgars Ezernieks
 • Toms Ezernieks
 • Aldis un Baiba Pokuļi
 • Voitkeviču ģimene
 • "Mežmaļi" māju iedzīvotāji
 • Natalja Sukure
 • Rāmuļu skolas pedagogu komanda levas Kārkliņas vadībā
 • Vaira Krūmiņa
 • Līga Strazdiņa
 • Guna Muceniece
 • Valda Švāne

“Labo darbu krātuvīte” ir tradīcija Vaives pagastā kopš 1998.gada, lai stiprinātu Vaives pagasta strādājošo, dzīvojošo personu piederību kopienai, veicinātu savstarpējo lojalitāti, rosinātu sociālo aktivitāti pagastam nozīmīgās sabiedriskajās un sociālajās jomās. Latvijas valsts svētku pasākumā laureāti tiek aicināti parakstīties Vaives pagasta “Labo darbu krātuvītes” goda grāmatā un saņem atzinības rakstu.

Datums: 2022. gada 7. novembris