Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

ZAAO Cēsīs uzsāk BIO atkritumu šķirošanas pilotprojektu

ZAAO Cēsīs uzsāk BIO atkritumu šķirošanas pilotprojektu

Kopš 2022.gada oktobra SIA “ZAAO” (ZAAO) uzsāk bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu daļā Cēsu pilsētas teritorijas, lai sagatavotos pakalpojuma ieviešanai visā darbības reģionā ar 2024.gada 1.janvāri.

Pilotprojekta laikā ZAAO vērtēs, kā efektīvāk piedāvāt šo pakalpojumu klientiem, vai tiem ir saprotams, kāda veida atkritumus drīkst ievietot BIO atkritumu konteinerā, kāds būtu piemērotākais konteineru tukšošanas periodiskums, u.tml. Pilotprojekta norise ir plānota līdz 2023.gada 30.decembrim.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” līdz 2023.gada 31.decembrim ir jāizveido dalītās vākšanas sistēma bioloģiskajiem (BIO) atkritumiem.

ZAAO pilotprojekts tiks realizēts Cēsu pilsētas Leona Paegles ielas kvartālā un kvartālam pieguļošajās ielās. Šī Cēsu pilsētas teritorija izvēlēta, jo tā ietver privātmājas, daudzdzīvokļu mājas, veikalus un izglītības iestādes, kā arī uzņēmumus, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

Pakalpojums ietver 240 litru brūnas krāsas konteinera uzstādīšanu, tas marķēts ar speciālu uzlīmi ar norādēm par to, kas atbilst BIO atkritumu konteinera saturam. Konteiners ir paredzēts pārtikas un dārza atkritumiem. Pārtikas atkritumi ir piena produkti, gaļas, zivju un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, miltu izstrādājumi, augļi, dārzeņi u.tml. pūstoši atkritumi (termiski apstrādāti un neapstrādāti). Dārza atkritumi ir lapas, ziedi, nezāles, pļauta zāle, zari, saknes līdz 2 cm diametrā.

Maksa par pakalpojumu noteikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un ir par 20% zemāka nekā maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

ZAAO klienti pilotprojektam izvēlētajā teritorijā saņems piedāvājumu par pakalpojuma izmantošanas uzsākšanu. Piedāvājumi tiks nosūtīti uz klientu norādītajām kontaktadresēm - gan elektroniski uz e-pastiem, gan papīra formātā pa pastu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja
Datums: 2022. gada 13. oktobris