Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trīs Cēsu novada ezeros ielaisti zandartu mazuļi

Trīs Cēsu novada ezeros ielaisti zandartu mazuļi

Cēsu novada pašvaldība, īstenojot projektu "Zandartu mazuļu ielaišana Cēsu novada ezeros", trīs ezeros -  Raiskuma ezerā, Sārumezerā un Alaukstā oktobra vidū ielaida zandartu mazuļus. Raiskuma ezerā tika ielaisti - 7000 gab., Sārumezerā - 10 000 gab. un Alaukstā - 20 000 gab., ielaižamo zandartu mazuļu skaits ir atbilstošs ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajam. Saskaņā ar veikto iepirkumu, zivju mazuļus piegādāja Igaunijas uzņēmums -  Individuālais komersants Kalatalu Härjanurmes.

Zandartu mazuļu ielaišanas procesā piedalījās Pārtikas un veterinārā dienesta inspektore, Valsts vides dienesta inspektori, kā arī brīvprātīgie palīgi – Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības pārstāvji Uldis Lencbergs un Agris Ķesa. Paldies arī vietējiem iedzīvotājiem, kas iesaistījās zivju mazuļu ielaišanā!

Projekts "Zandartu mazuļu ielaišana Cēsu novada ezeros" tiek realizēts Valsts zivju fonda pasākuma "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības" ietvaros.

 

Datums: 2022. gada 17. oktobris