Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiks modernizētas Cēsu novada skolas

Tiks modernizētas Cēsu novada skolas
Līdz ar aktīvām diskusijām par izglītības sistēmas pārmaiņām nacionālā mērogā Cēsu novada pašvaldība apņēmusies īstenot vairākus vērienīgus pasākumus novada skolu modernizēšanai.
Līdz ar aktīvām diskusijām par izglītības sistēmas pārmaiņām nacionālā mērogā Cēsu novada pašvaldība apņēmusies īstenot vairākus vērienīgus pasākumus novada skolu modernizēšanai.

Pašvaldība plāno tuvāko gadu laikā veikt piecu Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 2.pamatskolas un Līvu sākumskolas – modernizāciju.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā paredzēts izveidot reģionālo metodisko centru, kam pagājušā gadā izstrādāts būvprojekts. To izstrādājis SIA “Būvprojekts” (iepirkuma ID. Nr.CNP 2017/24 ERAF). Tāpat tapis būvprojekts skolas sporta laukuma infrastruktūras atjaunošanai, ko arī izstrādājis SIA “Būvprojekts”. Šobrīd Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumus par minēto būvprojektu būvdarbiem un būvuzraudzību.

Cēsu Valsts ģimnāzijā arī plānota reģionālā metodiskā centra izveide. Šobrīd tiek izstrādāta būvprojekta tehniskā specifikācija.

Cēsu Pilsētas vidusskolā paredzēta piebūves izbūve, par kuras būvprojekta izstrādi noslēgts līgums ar PS “SB Projekts&Būvprojekts” (iepirkuma ID. Nr.CNP/2017/33/ERAF).

Skolas paredzēts aprīkot ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus. Jaunākās tehnoloģijas – izmainītā realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printēšana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorklases - kļūs par ikdienā izmantojamiem rīkiem daudzveidīgu zināšanu apguvei.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”, ID. Nr.8.1.2.0/17/I/009, paredzētais īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada 16.janvārī, līdz 2021.gada 31.decembrim (kopā – 48 mēneši), un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 414 921,84, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 761 429,00.


Datums: 2018. gada 12. aprīlis