Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tapis Gaujas teritorijas attīstības plāns

Tapis Gaujas teritorijas attīstības plāns

Otrdien, 24.martā, norisinājās pirmā tiešsaistē organizētā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija, kuras laikā ainavu darbnīcas "ALPS" eksperti iepazīstināja ar projekta „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā" gaitā tapušo materiālu par teritorijas turpmāko attīstību. Projektu pilnā apmērā finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF).

Otrdien, 24.martā, norisinājās pirmā tiešsaistē organizētā Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija, kuras laikā ainavu darbnīcas "ALPS" eksperti iepazīstināja ar projekta „Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā" gaitā tapušo materiālu par teritorijas turpmāko attīstību. Projektu pilnā apmērā finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF).

Projekta gaitā izstrādātas attīstības ieceres Gaujas upes un tās piekrastes izmantošanai atpūtai un aktivitātēm dabā, kā arī risinājumi upes pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai. Vienlaikus, plānojot upes apkārtnes attīstību, svarīgi bijis respektēt un saglabāt Gaujas krastā esošās dabas vērtības, īpašas sugu dzīvotnes, ainavu telpas, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par tām. Priekšlikumi tiks iesniegti arī Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna izstrādei.

Redzējums par Gaujas teritorijas attīstību izstrādāts, balstoties uz projekta tematiskajām darbnīcām kopā ar iedzīvotājiem, kas norisinājās īslaicīgajā birojā "Misija:Gauja" pērn septembrī, un deputātiem, kā arī ainavu un telpiskās plānošanas ekspertiem kopā ar bioloģiskās daudzveidības eksperti apsekojot teritoriju 2019. gada rudenī. 

Gaujas upes apkārtne konceptuāli tiek plānota divās galvenajās zonās. Cīrulīšu pusē plānots veidot aktīvo zonu, savukārt Gaujaslīču pusē paredzēts veidot pasīvo jeb mierīgo zonu. Paredzēts veidot arī tā saucamos "uztveršanas punktus", kuros nodrošinātu atsevišķas autostāvvietas, pieturas, informācijas punktus, gan piekļuves punktus pie Gaujas. Plānā risināta arī teritorijas pieejamība, īpašu uzsvaru liekot uz iespēju droši pārvietoties ar kājām un divriteni.

Galvenie priekšlikumi sagatavoti par Gaujas apkārtnes rekreācijas infrastruktūru, paredzot jaunas attīstāmās vietas, priekšlikumus pastaigu taku izveidei, vides pieejamības risinājumus, kā arī jaunu gājēju tiltu pār Gauju Upes ielas galā, savienojot Cēsu pusi ar atpūtas vietu pie Lenčupītes ietekas Gaujā.

Ekspertu priekšlikumi ietver arī idejas piknika un ugunskuru vietām, kempingiem un aktīvās atpūtas vietām, putnu vērošanas vietām un dabas skatu takām, laivu piestātnēm, kā arī skatu platformām. Kā jauninājums teritorijā rosināta arī simbolisku vārtu izvietošana ieejai Gaujas nacionālajā parkā, kādi nereti redzēti, apmeklējot dažādus dabas objektus un dabas parkus ārzemēs.

Ņemot vērā pašvaldības ieceri attīstīt kūrortu Gaujas apkārtnē, sniegti arī priekšlikumi teritorijām, kur eksperti saskata potenciālu naktsmītņu un kūrorta ārstniecības iestāžu pakalpojumu attīstībai. Lai veidotu teritorijas kopējo tēlu, pašvaldībai nākotnē jādomā arī par labiekārtojuma vizuālo tēlu un kūrorta identitātes veidošanu, pielietojot vienotas krāsas, dizaina un labiekārtojuma elementus.

Dokumenti

Bija paredzēts materiālu prezentēt arī iedzīvotājiem, sniedzot iespēju izteikt viedokļus, taču ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, klātienes publiskās apspriešanas netiek organizētas. Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai cesis.lv.

 

Datums: 2020. gada 26. marts