Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Studiju vizīte Stambulā

Studiju vizīte Stambulā
Cēsu jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” piedalījās Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā konkursā par studiju vizīti Turcijā un ieguva tiesības pārstāvēt Latviju apmācību kursā „SOHO in - European Training Course for EVS Support People”.
Cēsu jauniešu biedrība „Youth for City – City for Youth” piedalījās Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā konkursā par studiju vizīti Turcijā un ieguva tiesības pārstāvēt Latviju apmācību kursā „SOHO in -European Training Course for EVS Support People”.

Galvenā SOHO apmācību ideja bija uzlabot Eiropas Brīvprātīgā darba projektu kvalitāti, attīstot būtiskākās atbalsta personu kompetences. Apmācībās satikās jaunatnes darbinieki no 15 dažādām valstīm.

Studiju vizītes laikā pamatā tika apskatītas dažādas situācijas, ar ko saskaras organizācijas, kuras nosūta jeb uzņem brīvprātīgos jauniešus. Tā kā biedrība „Youth for City – City for Youth” arī ir ieguvusi akreditāciju un var uzņemt un nosūtīt jauniešus brīvprātīgajā darbā, bija vērtīgi apmeklēt apmācības, lai vairāk uzzinātu, kā šo procesu organizēt, kā arī gūt pieredzi, kā jauniešiem piedāvāt mācīšanās iespējas.

Vērtīgākais studiju kursa ieguvums – dzirdētie pieredzes stāsti no jauniešiem, kuri paši ir bijuši brīvprātīgie kādā valstī, viņu redzējums, kā jūtas un ko sagaida jaunietis, kurš ir devies uz svešu valsti un svešu organizāciju, lai mācītos un gūtu jaunu pieredzi. Šobrīd šie jaunieši jau paši ir kļuvuši par jaunatnes darbiniekiem un organizē brīvprātīgo darbu savās organizācijās. Vērtīgi ir arī iegūtie kontakti ar organizācijām, kuras nosūta un uzņem jauniešus, jo, nosūtot kādu jaunieti brīvprātīgajā darbā, organizācija ir atbildīga sekot līdzi, kā jaunietis ir iedzīvojies jaunajā vidē. To darīt ir vieglāk, ja pretī ir pazīstami cilvēki.

Jauniešu mājā šogad ir apstiprināti vairāki projekti un akcents ir likts uz mācīšanos, uz dažādām meistarklasēm, bet noteikti strādāsim arī pie tā, lai attīstītu brīvprātīgo darbu. Ja ir jaunieši, kuri vēlas gūt jaunu pieredzi Latvijā vai kādā citā valstī, var rakstīt uz iveta.jermolajeva@gmail.com.

Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības jaunatnes lietu speciālists
Iveta Jermolājeva
Datums: 2015. gada 13. maijs