Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SPRK apstiprina "Adven Latvia" siltumapgādes gala tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA "Adven Latvia" 2022.gada 30.augustā iesniegto siltumapgādes gala tarifu un pamatojumu jaunajam tarifam, kas stāsies spēkā no 2022.gada 1.oktobra.

Adven Latvia SIA 2022.gada 30.augustā (2022.gada 30.augusts Nr.AL1/2022-88) iesniedza SPRK noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Regulators, izvērtējot "Adven Latvia" iesniegtos noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka tie atbilst 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un ir pamatoti. Līdz ar to "Adven Latvia" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs EUR/MWh Apstiprinātais tarifs EUR/MWh Tarifa izmaiņas  (%).
Siltumenerģijas ražošana 54,85 111,95 +104,10%
Siltumenerģijas pārvade un sadale 22,28 31,98 +43,50%
Siltumenerģijas tirdzniecība 2,23 2,23 0,00%
Akcīzes nodoklis 0,79 0,79 0,00%
Siltumenerģijas gala tarifs 80,15 146,95 +83,30%

 

Siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022.gada 1.oktobris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas tikai ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Datums: 2022. gada 22. septembris