Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA "ADVEN" Informācija par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

SIA "ADVEN" Informācija par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

SIA "Adven Latvia" reģ. Nr. 40203143132, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13A, Cēsis, LV4101, 2022. gada 30.maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Siltumenerģijas ražošana

43,74

54,85

25,4%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

20,39

22,28

9,3%

Siltumenerģijas tirdzniecība

2,23

2,23

0,0%

Akcīzes nodoklis

0,79

0,79

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs

67,15

80,15

19,4%

 

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022. gada 01. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedā-vātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties Tel.: +371  64107391; +371 64107389  vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.


Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

 

 

Datums: 2022. gada 31. maijs