Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sanāksme par SIA “VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 13.martā, plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldības ēkas Lielajā zālē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2020.gada 12.martam (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar Cēsu pilsētas SIA “VINDA” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes 2020.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Kopsavilkums par SIA “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu pieejams šeit: https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Sabiedribas_lidzdaliba/UAPD_kopsavilkumi/Kopsavilkums_VINDA.pdf

Datums: 2020. gada 13. februāris