Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākusies teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana

Sākusies teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldībā sagatavoti Teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumi. Tie nodoti sabiedriskai apspriešanai no 1. līdz 29. oktobrim.  Publiskās apspriešanas gaitā notiks divas klātienes publiskās apspriešanas sanāksmes:

  • Trešdien, 14. oktobrī, plkst. 18.00 Lielajā zālē, Raunas ielā 4, Cēsīs;
  • Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 18.00 Lielajā zālē, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Lai pašvaldība varētu nodrošināt atbilstošu sanāksmju norisi, aicinām uz sanāksmēm pieteikties iepriekš šeit ej.uz/PlanoCesis. Ja sanāksmes nevarēs norisināties klātienē, tās tiks organizētas tiešsaistē, par to individuāli informējot pieteikušos dalībniekus, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē.

Iedzīvotāji aicināti apspriešanas gaitā iepazīties ar teritorijas plānojuma grozījumiem, t.sk. apbūves noteikumiem un plānojuma grafisko daļu, kas attiecas uz sev piederošiem zemes īpašumiem. Plānojuma grozījumus varēs redzēt un par tiem izteikties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, kā arī klātienē Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Lai saņemtu konsultācijas par plānojuma grozījumiem, lūgums sazināties ar Cēsu novada pašvaldības galveno teritorijas plānotāju Eviju Taureni 64161890 vai elektroniski uz evija.taurene@cesis.lv

Aicinām būt aktīviem un līdzdarboties Cēsu novada teritorijas plānojuma grozījumu apspriešanā!

Teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes 17.09.2020. sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 243 “Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā, aicinām būt atbildīgiem un ievērot piesardzības pasākumus. Lūdzam neapmeklēt apspriešanas sanāksmes, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.

Datums: 2020. gada 9. oktobris