Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Cēsīs, Piebalgas ielā 14/16

Publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Cēsīs, Piebalgas ielā 14/16

No 5.oktobra līdz 19.oktobrim izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri– sešpadsmit kokiem Piebalgas ielā 14/16, Cēsīs, Cēsu novadā.

Koku ciršanas iemesli
Mazumtirdzniecības ēkas jaunbūves, piebraucamo ceļu un autostāvvietu laukumu izbūve, paredzot nocirst septiņus ošus (ar stumbru diametriem 30;35;40;60;85;90;100cm), divus ozolus ( ar stumbru diametriem 120;120cm), divas kļavas (ar stumbru diametriem 35;45cm), divas gobas (ar stumbru diametriem 35;80cm), divus pūpolvītolus (ar stumbru diametriem 35;35cm), vienu ievu (ar stumbru diametru 40cm).

Iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī saņemt un aizpildīt publiskās apspriedes anketas iespējams Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Raunas ielā 4, un Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, līdz 2022. gada 19.oktobrim plkst.17.00. Elektroniski aizpildītas un ar elektronisko parakstu parakstītas anketas sūtīt uz dome@cesunovads.lv (ar norādi "Publiskajai apspriešanai").

Publiskās apspriedes anketu meklē ŠEIT.

Publiskās apspriedes grafisko materiālu skatīt ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Ainavu aizsardzības komisijai.

Publisko apspriešanu izsludina Cēsu novada pašvaldības Ainavu aizsardzības komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 24.02.2022 Nr.6 "Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā" III punkta apakšpunkti un Cēsu novada pašvaldības ainavu aizsardzības komisijas 22.09.2022. lēmumu.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt pie Matīsa Cēbera, tālr. 29620032, matiss@vsa.lv

Datums: 2022. gada 5. oktobris