Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Privatizācijai nodots zemesgabals Cēsīs

Privatizācijai nodots zemesgabals Cēsīs
Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0504, Birzes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā (ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 8643, pirmpirkuma tiesīgā persona – AS „Latvijas nafta”).
Privatizācijai nodots apbūvēts valstij piederošs zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0504, Birzes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā (ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0047 8643, pirmpirkuma tiesīgā persona – AS „Latvijas nafta”).

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi valsts akciju sabiedrībā „Privatizācijas aģentūra” viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama, un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021432.

Zemesgabala robežu plāns apskatāms Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā http://www.pa.gov.lv sadaļā Privatizācijas iespējas.
Datums: 2016. gada 15. marts