Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmā Baltijas kosmosa industrijas konference BeSpace

Pirmā Baltijas kosmosa industrijas konference BeSpace

Projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs", kas tiek īstenots ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas "Izglītība un Pētniecība" atbalstu (projekta identifikācijas numurs – NFI/IC/VIAA/2020/3) gaitā 2021.gada 12.aprīlī tika organizēta pirmā Baltijas kosmosa industrijas konference "BeSpace". 

Konferences galvenais mērķis bija informēt sabiedrību un it īpaši vecāko klašu vidusskolas skolēnus, universitāšu studentus un uzņēmumus par projektiem, kas tiek īstenoti šajā sfērā. Kosmosa nozare ļoti strauji attīstās un tagad, kad Latvija ir kļuvusi par Eiropas Kosmosa Aģentūras (EKA) oficiālo dalībvalsti, Latvijas zinātniekiem un uzņēmējiem paveras iespējas sadarbībai Eiropas kosmosa industrijā. Tas arī sekmēs augstskolu pētniecības un studiju bāzes attīstību un ilgtermiņā palielinātautsaimniecības attīstību. 

Konferences sākumā dalībniekus un klausītājus uzrunāja Baltijas valstu, atbildīgo par kosmosa jomu ministriju, pārstāvji – Pauls Liias (Igaunijas Republikas ekonomikas un komunikācijas lietu ministrija), Kaspars Karolis (Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija) un Ričardas Valančauskas (Lietuvas Republikas Ekonomikas un Inovāciju ministrija). Pēc pasākuma atklāšanas uzstājās 17 runātāji ar savām prezentācijām. 

Uzņēmumiem no Latvijas (Eventech un Allather), Lietuvas (NanoAvionics, Blackswan) un Igaunijas (KappaZeta, Crystal Space) bija lieliska iespēja pastāstīt par saviem aktuālajiem projektiem. Daļa no tiem piedalās kosmosa projektos, ko īsteno NASA un EKA – tiek ražoti mazi satelīti, iegūti un apstrādāti dati no kosmosa, izstrādātas signālu uztveršanas tehnoloģijas, piedāvātas siltuma vadības sistēmas, u.t.t.  

Skolēni un studenti uzzināja par citu vienaudžu īstenotajiem projektiem – satelītu un  raķešu uzbūvēšanumikrogravitācijas ietekmi uz mikroorganismiem, ūdens attīrīšanu, izmantojot ūdens barības tīklu, utt. Par studiju virzienu izvēli un nākotnes karjeras iespējām kosmosa nozarē interesantas un vērtīgas prezentācijas sniedza ilggadējs Eiropas Kosmosa Aģentūras darbinieku un astronautu atlases vadītājs Frank Danesy un tagadējais EKA Izglītības departamenta vadītājs Hugo Maree. Abi eksperti iepazīstināja konferences dalībniekus gan ar EKA piedāvātajām mācību programmām, nepieciešamo izglītību, esošo un nākotnes darba piedāvājumu klāstu kosmosa nozarē. 

Latviju pārstāvēja studentu projekti no Rīgas Tehniskās universitātes, Lietuvu pārstāvēja studentu projekti no Viļņas universitātes un Viļņas Gedimas tehniskās universitātes Antana Gustaitis Aviācijas Institūta, bet Igauniju pārstāvēja studentu projekts "Estcube" no Igaunijas Studentu Satelītu Fonda un  Tallinas Tehnoloģijas Universitātes veidots projekts. 

Pasākums notika tiešsaistē – šim notikumam speciāli izveidotā Facebook lapā - BeSpace | Facebook. Pasākums tika ierakstīts, līdz ar to ikvienam, kurš nevarēja piedalīties tiešraidē ir iespēja konferenci noklausīties sev izdevīgā laikā.

Datums: 2021. gada 15. aprīlis