Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pētījums par COVID-19 ietekmi uz nodarbinātību un darba vidi Latvijā

Pētījums par COVID-19 ietekmi uz nodarbinātību un darba vidi Latvijā
Vidzemes Augstskolas pētnieki septembrī uzsāka plašu anketēšanu un organizēja diskusijas saistībā ar Valsts pētījuma programmas projektu “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (VPP-COVID-2020/1-0013), kura ietvaros aicinām ikvienu darba ņēmēju veltīt aptuveni 20-25 minūtes pētījuma aptaujas anketas aizpildīšanai. Anketa ŠEIT.
 
21. - 29. septembrī Vidzemes Augstskolā notika fokusgrupu diskusijas ar Vidzemes reģiona uzņēmējiem, lai noskaidrotu, kā COVID-19 krīze ietekmējusi uzņēmējdarbību, kā notikusi pāreja uz attālināto darbu un tā ietekmi uz darba un privāto dzīvi. Pētījuma mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē.
 
Pētījuma rezultāti būs rekomendācijas un ieteikumi rīcībpolitikas izstrādei dažādām institūcijām, kas tiks pielietoti lokālā, reģionālā, kā arī valsts institūciju un nevalstisko organizāciju mērogā. Tāpat pētījuma gaitā tiks novērtēti darba devēju un darba ņēmēju izaicinājumi, ieviešot attālinātā darba praksi, kā arī izaicinājumi un psiholoģiskie riski, ar ko saskaras visu paaudžu pārstāvji ģimenēs. Līdz ar to pētījuma secinājumi un ieteikumi būs noderīgs ceļvedis ne vien institūcijām, uzņēmējdarbības veicējiem un citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet arī ikvienam indivīdam, kas meklē optimālāko veidu sadzīvošanai ar COVID-19 ilgtermiņā.
 
Projektu īsteno 5 zinātniskās institūvijas: Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola un Elektronikas un datorzinātņu institūts. Pētnieki no dažādām institūcijām strādā kopīgās darba grupās, kas ļauj visefektīvāk apvienot unikālu pieredzi, zināšanas, resursus un datus ar mērķi rast atbildes uz tiem jaunajiem jautājumiem, kurus mums šobrīd uzdod jaunā dzīve ar COVID-19.
 
Informācija par projektu ŠEIT.
Informāciju sagatavoja:
Ieva Grīntāle,
Vidzemes Augstskolas doktorante, pētniece
ieva.grintale@va.lv
Datums: 2020. gada 29. septembris