Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Paziņoti Cēsu novada pašvaldības "Gada darbinieki" 2020.gadā

Paziņoti Cēsu novada pašvaldības "Gada darbinieki" 2020.gadā

Kā katru gadu valsts svētku mēnesī pateicību un atzinību saņem Cēsu novada pašvaldības iestāžu labākie darbinieki. Cēsu novada pašvaldības komisija ir izvērtējusi visus pieteiktos pašvaldības darbiniekus, sakot paldies par katru pieteikumu un labo darbu uzskaitījumu.

Augstāko apbalvojumu - atzinību par godprātīgu amata pienākumu izpildi un sudraba piespraudi “Bruņinieks” saņem SIA “Cēsu klīnika” Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite.

Pateicību par godprātīgu amata pienākumu izpildi saņem:

 • Līvu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīdze Regīna Dzērve          
 • Pašvaldības policijas dežurants Viktors Tereško
 • Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece saimnieciskajā darbā Spodra Smerotkina
 • Cēsu pilsētas pansionāta aprūpētāja Dzintra Buža
 • Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks saimnieciskā darbā Guntars Kazaks      
 • Cēsu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja Marta Blūma
 • Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Jolanta Kļaviņa
 • Cēsu pilsētas SIA “VINDA” elektrotehniķis Ervīns Birzietis               
 • Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīdze Judīte Čandere  
 • Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīdze Nadežda Kaimiņa
 • Rāmuļu pamatskolas remontstrādnieks Lauris Akmens
 • Cēsu novada bāriņtiesa  locekle Renāte Kalniņa
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga Jurgena         
 • SIA “Cēsu olimpiskais  centrs” tehniskais strādnieks Viktors Kozlovs          
 • SIA “Vidzemes koncertzāle” mārketinga un komunikācijas vadītāja Egija Saļņikova             
 • Cēsu pilsētas Mākslas skolas lietvede Marija Bērziņa
 • Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu “Randiņš”, “Mazais Randiņš” un “Randiņa studija” vadītāja Sandra Bārtniece
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagoģe Ingūna Irbīte

Pateicību par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā saņem:

 • Cēsu Centrālā bibliotēka bibliogrāfe Maira Jansone          
 • Cēsu 2.pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Ojārs Bicāns
 • Cēsu pilsētas Sporta skolas treneris Māris Urtāns              
 • Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Inga Kārkliņa               
 • Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja galvenā speciāliste muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā Vija Rozentāle
 • Iestādes “Cēsu novada pašvaldība” Koplietošanas IKT procesu vadītājs Juris Joksts
 • Cēsu 1.pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilze Būre

Pateicību par ieguldījumu un sasniegumiem veicinot Cēsu novada atpazīstamību

 • Cēsu Pilsētas vidusskolas pedagoģe Indra Jaunzema

Apsveicam visus godalgotos darbiniekus. Lai atzinība kalpo kā pakāpiens jauniem sasniegumiem!

 

Datums: 2020. gada 17. novembris