Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pavasarīga rosība topošajā Cēsu industriālajā parkā

Pavasarīga rosība topošajā Cēsu industriālajā parkā

Notiek pavasarīga rosība Cēsu industriālajā parkā, kur no 13 zemes gabaliem iznomāti jau 9 un rezervēts viens zemes gabals. Zemes gabali tiek gatavoti būvniecībai un jau nākamajā gadā šeit tiks radīts daudz jaunu darba vietu.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” gaitā tiek sakārtota teritorija pie Robežu ielas. Vēsturiski šī teritorija tikusi izmantota industriālajiem mērķiem.

Cēsu industriālajam parkam, kas sastāv no 13 komercdarbībai piemērotiem zemes gabaliem, ir nodrošināta piekļuve, izbūvējot jaunu ielu ar asfaltbetona segumu, elektrības, gāzes, ūdens un kanalizācija apgāde, kā arī ielu apgaismojums. Komunikāciju tīkls tiek izbūvēts līdz zemes gabalu robežām. Teritorijā atrodas arī daļēji saglabājies dzelzceļa sliežu tīkls, ko iespējams atjaunot.

Teritorija ir piemērota dažāda veida ražošanas vai biroja ēku celtniecībai.

Zemes gabali tiks iznomāti uz laiku līdz 30 gadiem, kā arī uzņēmējam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma izpirkšanu, ja tiks izpildītas visas līgumā noteiktās prasības attiecībā uz zemes gabala attīstību.

Maksa par zemes gabalu apbūves tiesībām tiks noteikta izsoles rezultātā. Sākumcenu nosaka atbilstoši neatkarīgā vērtētāja vērtējumam. Orientējoša izsoles sākuma cena ir 0,025 eiro par m2 mēnesī. Tāpat maksu par apbūves tiesībām un objektu nomas maksu uz noteiktu laiku būs iespējams samazināt līdz 50%, ja komersants radīs jaunas darba vietas, veiks ieguldījumus, kas sekmēs saimnieciskās darbības un/vai inovāciju, un/vai infrastruktūras attīstību.

Zemes gabala nomniekam būs iespēja zemi nodot apakšnomā.

Ar Cēsu industriālā parka normatīvo regulējumu un zemes gabalu aprakstu iepazīsties šeit: CĒSU INDUSTRIĀLAIS PARKS (PDF)

Datums: 2021. gada 16. aprīlis