Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par SIA "Cēsu siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) gala tarifu

Par SIA "Cēsu siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) gala tarifu

SIA “Cēsu siltumtīkli” reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, 2020. gada 21.maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

Siltumenerģijas ražošana

37,96

33,02

-13,0%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

19,40

18,57

-4,3%

Siltumenerģijas tirdzniecība

2,23

2,23

0,0%

Akcīzes nodoklis

0,79

0,79

0,0%

Siltumenerģijas gala tarifs

60,38

54,61

-9,6%

 

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2020. gada 01. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101 iepriekš sazinoties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes locekli Māri Kānīti tel: 22029084 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības iela 13, Cēsis, LV4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682 E-pasts: cesis@adven.com kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Valdes loceklis

Māris Kānītis

Datums: 2020. gada 21. maijs