Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies 2020.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2020.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2020. gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 14 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 8 projekti. No tiem 7 projekti tika atbalstīti pilnībā, 1 – daļēji.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas (komisijas priekšsēdētāja: Zane Neimane, komisijas locekļi: Kristīne Skrīvere, Lelde Krastiņa, Krista Annija Lauberga, Kārlis Kanderovskis) izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

 

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Punktu skaits kopā (max 50)

Piešķirtā summa, EUR

1

Nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds"

Elīna Kalniņa

Kultūrizglītojoša ekskursija Valsts svētku nedēļā: "Cēsnieku valstsgriba 1940-1950"

45,4

1000,00

2

Ruckas mākslas fonds

Ieva Goba

Prasmes 21.gadsimtam: attēlpratības darbnīca

43,8

840,00

3

Amatas novada Sprīdīšu draugu biedrība

Eva Dvarišķe

Grāmata "Drosme darīt"

43

1000,00

4

Kultūras biedrība "Harmonija"

Lāsma Vasmane - Mašina

CĒSIS GADSIMTU MIJĀ / 1877.-1914./ Grāmatas izdošana (papildizdevums)

42,6

1000,00

5

Biedrība "Tapums"

Ilze Lieckalniņa

Viesizrāde Willa teātra izrādei "Putn ilgs”

41,8

1000,00

6

Biedrība "Tapums"

Ilze Lieckalniņa

Izrāde "Zem ūdens"

41,6

1000,00

7

Biedrība "Lauku sieviešu atbalsta grupa "Vaive""

Valda Zaļaiskalna

Lini senatnē un mūsdienās

41

900,00

8

Nodibinājums "DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDS"

Dace Eglīte

Draudzīgā Aicinājuma svētki Cēsīs - vēsturiskās idejas turpinājums šodienā

40,4

580,96

   

Kopā EUR:

   

7320,96

 

Šī gada otrā konkursa prioritātes, par ko varēja saņemt papildus punktus, bija projektu idejas, kuru īstenošana iespējama apstākļos, ja noteiktie ierobežojumi kultūras pasākumu norisē tiek saglabāti (piemēram, kultūra digitālajā vidē, jaunas kultūras pasākumu norises formas) un projekti, kuru īstenošanā paredzēts iesaistīt Cēsu novada māksliniekus un radošās organizācijas.

2020.gada otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tika iesniegti 14 pieteikumi, samērīgi pārstāvot dažādas kultūras jomas. Ņemot vērā mainīgo situāciju Latvijā un pasaulē, šajā konkursā bija lielāks ar grāmatu izdošanu saistīto projektu īpatsvars, tika iesniegti arī vairāki projektu pieteikumi, kas saistīti ar radošo darbnīcu organizēšanu, ko nepieciešamības gadījumā iespējams rīkot attālināti. Atbalstīto projektu rezultātā bez jau minētajām grāmatām un radošajām darbnīcām taps kultūrizglītojoša ekskursija un teātra izrāde pašiem mazākajiem skatītājiem.   

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Konkursa rezultātā pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi cēsnieki, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Timermane - Malēja
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Tālr. 25770498
e-pasts: kultura@cesis.lv
Datums: 2020. gada 4. augusts