Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 18.jūlija sāksies Valmieras un Dzintara ielas rotācijas apļa būvniecība

No 18.jūlija sāksies Valmieras un Dzintara ielas rotācijas apļa būvniecība

No 18.jūlija sāksies remontdarbi Valmieras un Dzintara ielu krustojumā, lai izveidotu rotācijas apli. Pārbūvējot esošo krustojumu, tiks veidots saprotams ielas sadalījums starp autobraucējiem, gājējiem un velosipēdistiem, nodrošinot iespēju perspektīvā turpināt veloceļa izveidi Valmieras un Dzintara ielās, kā arī uzlabojot piekļuvi apkārtējiem īpašumiem, publiskajiem infrastruktūras objektiem un uzņēmējiem. Pēc pārbūves tiks palielināta krustojuma caurlaidspēja un paaugstināta satiksmes drošība.

Plānotie darbi neizbēgami apgrūtinās Cēsu pilsētas iedzīvotājus un viesus, īpaši tuvumā esošo māju iedzīvotājus un uzņēmējus. Aicinām iepazītes ar remontadarbu apbraukšanas shēmu, kas šādā veidā darbosies no 18.jūlija līdz 1.augustam. 

Rotācijas apļa būvadarbu nākamajos posmos plānota arī deviņu liepu nociršana, lai izbūvētu veloceliņus un plašākus gājēju celiņus, kā arī lai nodrošinātu pārredzamu un drošu satiksmi. Nocērtamie koki atrodas gar Valmieras ielas 2 pieguļošo teritoriju.

Lūdzam Jūsu visu sapratni un pacietību! Pēc būvdarbiem mums visiem būs iespēja izmantot visiem satiksmes dalībniekiem drošu un saprotamu satiksmes infrastruktūras objektu un baudīt vēl vienu sakoptu Cēsu pilsētas teritoriju.

Informējam par plānotiem būvdarbiem un to termiņiem:

Darbu posmi

 

Ceļa posma slēgšanas laiks

I posms

Tiek slēgts ceļa posms uz Valmieras ielas (no krustojuma uz Valmieras virzienu). Tiek veikti apakšzemes komunikāciju izbūves darbi

18.07.2022. - 01.08.2022.

II posms

Tiek slēgts viss krustojums.

Tiek veikti gan apakšzemes komunikāciju gan virszemes ceļa būvdarbi

01.08.2022.-18.09.2022.

III posms

Krustojums tiek atvērts satiksmes (notiek ceļa klātnes šķembu seguma piebraukšana un labiekārtošanas darbi)

19.09.2022.-02.10.2022.

IV posms

Tiek slēgts viss krustojums.

(notiek ceļu klātnes seguma sagatavošanas pēdējā kārta un asfaltseguma uzklāšana)

03.10.2022.-14.10.2022.


Kopējās būvniecības izmaksas ir 497 744,44 EUR bez PVN. Būvdarbus veic SIA "Limbažu ceļi".

Datums: 2022. gada 12. jūlijs