Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jāņa Rozenberga uzruna Lāčplēša dienā

Jāņa Rozenberga uzruna Lāčplēša dienā
Mēs šovakar stāvam šeit, mūsu skaistajā Cēsu pilsētā, jo mūsu tautieši pirms teju simts gadiem saprata, ka brīva Latvijas valsts bez drosmes, bez godaprāta un bez pašaizliedzīgas vīrišķības nav iespējama.
Aristotelis ir teicis, ka šajā pasaulē bez drosmes nav iespējams paveikt neko – tā ir izcilākā cilvēka īpašība līdztekus godaprātam.

Mēs šovakar stāvam šeit, mūsu skaistajā Cēsu pilsētā, jo mūsu tautieši pirms teju simts gadiem saprata, ka brīva Latvijas valsts bez drosmes, bez godaprāta un bez pašaizliedzīgas vīrišķības nav iespējama.

Tās ir universālas vērtības, bez kurām nevar pastāvēt neviena valsts, un kuru nepieciešamība diemžēl pēdējo pasaules notikumu kontekstā mums tiek atgādināta arvien skaudrāk.

Neaizmirsīsim, ka Lāčplēša dienā svinam tās militārās un valstiskuma uzvaras, kas tika pabeigtas Rīgā, bet aizsākās Cēsīs. Mūsu pilsēta ir nesaraujami saistīta ar svabadu Latviju, un arī šovakar, raugoties uz brašajām jaunsargu, zemessargu un kareivju sejām, esmu drošs, ka dodam lielisku pienesumu mūsu valsts pamatu aizsardzībai un Latvijas tautas drošībai.

Gan toreiz, 1919.gadā, gan arī šovakar svarīga ir kopība. Mums visiem Cēsu pilsētā, novadā, Latvijā. Jo tikai kopā, plecu pie pleca, varējām uzvarēt vienotā cīņā pret šķietami neuzveicamu pārspēku. Šo kopības sajūtu lieliski varam sajust šovakar – gan lāpu gājienā, gan unikāli patriotiskajā svecīšu akcijā Pils parkā. Kā gribētos, lai šādu kopības sajūtu šovakar sajūt visa Latvija!

Jo pats galvenais ir saglabāt degsmi par savu valsti. Mums katram pašam ir jāapliecina vēlme stāvēt par sevi, savu tautu un savu Latviju, jo tikai mums pašiem, mūsu senčiem un mūsu bērniem tā bija, ir un būs vissvētākā vieta uz zemes.

Paldies, ka šeit esat. Paldies, ka godināt Latviju, tās aizstāvjus. Paldies, ka varam svinēt šos svētkus kopā.
Datums: 2015. gada 11. novembris