Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināta Cēsu bezatkritumu centra (kvartāla) vadītāja - aktivitāšu koordinatora vakance

Izsludināta Cēsu bezatkritumu centra (kvartāla) vadītāja - aktivitāšu koordinatora vakance

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Cēsu bezatkritumu centra (kvartāla) vadītāju - aktivitāšu koordinatoru. Vakance izsludināta LIFE projektam “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP).  Pienākumos ietilps bezatkritumu kvartāla izveide, plānoto aktivitāšu organizēšana, tostarp kopienas iesaistīšanas pasākumu koordinēšana.

Darba pienākumi:

 • Bezatkritumu kvartāla izveide (t.sk.iepirkumu organizēšana);
 • Bezatkritumu kvartāla vadīšana;
 • Sadarbība ar sociālajiem uzņēmumiem Cēsu novadā;
 • Biznesa ideju grantu konkursa organizēšana uzņēmējiem ar projektu saistītajā  jomā;
 • Izglītojošu aktivitāšu, darbnīcu un vasaras skolu organizēšana ar projektu saistītajā jomā;
 • Izglītojošu un informatīvu materiālu izveide;
 • Sadarbība ar vietējiem bezatkritumu entuziastiem, māksliniekiem un mākslas studentiem un sociālajiem partneriem;
 • Bezatkritumu kvartāla darbības prezentēšana citiem novadiem, semināru organizēšana un vadīšana;
 • Piedalīšanās iepirkumu komisijā  un  ar projektu saistītajās  darba grupās.

Darba periods: 15.11.2022. – 14.11.2027.

Darba slodze:  Pusslodzes darbs (80 h mēnesī).

Darba samaksa: 1000 eur mēnesī / 12,50 eur/h (bruto).

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā izglītība, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai pēdējo kursu students, priekšrocība ar vides zinātni saistītās jomās;
 • Teicamas organizatora un komunikācijas  prasmes;
 • Ļoti labas prezentācijas spējas;
 • Labas angļu valodas zināšanas;
 • Kompetences: konceptuāla domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums, spēja strādāt pastāvīgi un komandā;
 • Zināšanas par  vides jomas  likumdošanu,   atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam, bezatkritumu  kustību;
 • Pieredze  ar vides jomu saistītā nozarē un sabiedrības iesaistes aktivitātēs.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv  ar norādi “Cēsu bezatkritumu centra (kvartāla) vadītājs - aktivitāšu koordinators” līdz 2022.gada 27.oktobrim (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: 
dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 17. oktobris