Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada pašvaldībā

Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada pašvaldībā

Pamatojoties uz 11.oktobrī izsludināto ārkārtējo situāciju, veiktas izmaiņas klientu apkalpošanā pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsu novada apvienību pārvaldēs un citviet.

Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Tāpat samazināts klientu skaits, kas drīkstēs atrasties klientu apkalpošanas centrā un tā priekštelpā Raunas ielā 4, Cēsīs.

Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem – piemēram, Būvvaldē, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē un citviet – pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu.

Joprojām iedzīvotāju iesniegumus pieņem elektroniski (dome@cesis.lv, epakalpojumi.cesis.lv, latvija.lv), telefoniski (64161800; telefoniski sniegta informācija tiks reģistrēta kā iesniegums), papīrā formātā (āra pastkastē pie ēkas Raunas ielā 4) un pa pastu. Novada apvienību pārvalžu kontaktinformācija skatāma ŠEIT.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa Cēsīs klientus pieņem TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Ārkārtējās situācijas laikā laulību ceremonija ar viesiem var notikt tikai gadījumā, ja visiem ir derīgs COVID-19 sertifikāts.

Datums: 2021. gada 11. oktobris