Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iespējams pieteikties uz atbalstu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

Iespējams pieteikties uz atbalstu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar partneriem izsludināta konkursa pirmā kārta ideju atlasei LIFE GoodWater IP projektā un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai. 

Pilna informācija par projektu, pieteikuma forma, kritēriji un nolikums atrodams šeit.

Projekta gaitā organizatori vēlas stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem. Piedalīties grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvijas teritorijas.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek risinātas ūdensobjektu piesārņojuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras ievieš teritorijas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Kopējais šajā fāzē piejamais grantu budžets ir 50 000 eiro, un viena projekta apjoms paredzams no 800 līdz 8000 eiro. Atbalsta intentsitāte ir 100%.

Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kas var apvienot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību(as), uzņēmējus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus.

Pieteikšanās notiks divās kārtās:

Pirmā kārta
2021.gada aprīlis maijs: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, ieviešanas gaitu;

Otrā kārta
2021.gada jūlijs: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;

2021. gada augusts-septembris: apstiprina projektus, slēdz līgumus, uzsāk ieviešanu.
Projekta ilgums – līdz 4 gadiem.
Izvērtējot projektus, tiks ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus. Iemesls – parādīt pēc iespējas dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Datums: 2021. gada 14. maijs